Vegvesenet krever at Ryfast-entreprenører betaler for plastfibersøl

Statens vegvesen har brukt flere millioner kroner på å rydde vekk plastfibre som har forurensa Ryfylke-fjordene. – Entreprenørene har ikke gjort jobben sin, mener prosjektlederen for Ryfast.

Ryfast-utslipp

Store mengder plastfibre har blitt med sprengingsmasse fra Ryfast ut sjøen. Vegvesenet har brukt millionbeløp på å rydde opp, og det mener de entreprenørene må betale for.

Foto: Erik Thoring / Naturvernforbundet i Rogaland

Et omfattende opprydningsarbeid har nå pågått i over ett år for å fjerne plastfibrene som har forurensa Ryfylke-fjordene.

– Når vi får oppsummert alt til slutt, kommer nok den opprydninga til å ha kosta oss millionbeløp, og det blir jo en sak mellom oss og entreprenørene i etterkant, sier prosjektleder for Ryfast, Gunnar Eiterjord.

Gunnar Eiterjord

Prosjektleder for Ryfast, Gunnar Eiterjord, legger ansvaret for plastsølet på entreprenørene.

Foto: Anders Fehn / NRK

Om det blir snakk om erstatningssøksmål vil han foreløpig ikke slå fast, men:

– Det er helt klart at det er gjort en ryddejobb etter entreprenører som ikke har gjort jobben sin.

Rammer strender og båttrafikk

Fibrene er brukt som armering i betongen som skal rassikre Ryfast-tunnelene, men noe av fibrene har falt av og blitt med sprengningsmassen som er dumpa i sjøen.

Plastfibrar frå Ryfast

Store mengder plastfiber i sjøen har tilgrisa strendene.

Foto: Håkon Fossmark / Naturvernforbundet i Rogaland

Der har de ført til at strender har blitt tilgrisa, og har skapt problemer for båttrafikken.

Norled har måttet skifte ut en motor på en av sine hurtigbåter, og har hatt mye ekstraarbeid for å holde kjølevannsfiltre reine for plastfibre. Også Sjøredningskorpset i Stavanger fikk ødelagt motoren på sin båt sjømann.

– Krystallklar kontrakt

Prosjektleder Gunnar Eiterjord er klar på at Statens vegvesen mener ansvaret ligger hos entreprenørene. Han sier at kontrakten de inngikk med entreprenørene hadde klare krav om at de skulle samle opp plastfibrene.

– Det er nok mange typer anlegg, ikke bare veianlegg, som fremdeles lar sprengstein med rester av sprøytebetong med fiber og skjøteledning i gå ut i åpen sjø. Vi var de første som stilte krav om dette, og vi gjorde på en sånn måte at det var rimelig krystallklart for entreprenørene hva de skulle samle opp. Dette har i alle fall tidvis blitt gjort for dårlig, og det har vi måttet rydde opp i etterkant, og det skulle vi gjerne vært foruten, sier han.

Avviser ansvar

Det er AF-gruppen som bygger Solbakktunellen fra Hundvåg-sida, mens sveitsiske Marti har jobben fra Solbakk-sida.

ryfast

Store mengder stein må sprenges ut når Nord-Jæren og Strandalandet skal bindes sammen med undersjøisk tunnel. Det er i forbindelse med dette arbeidet plastfibrene har havna i sjøen.

Prosjektleder Gisli Gudjonsson i Marti IAV Solbakk DA skriver i en e-post til NRK at de har utført arbeidet i henhold til kontrakten og bestrider ansvar i saken og dermed også alle erstatningskrav.

Han viser også til at Statens vegvesen har beordra endring i kontrakten med hensyn til bruk av plastfiber.

AF-Gruppen på sin side henviser til Statens vegvesen når det gjelder arbeidet de har med Ryfast-prosjektet.

– Tar miljøet på alvor

– Det er krystallklart beskrevet i kontrakten, så det er veldig beklagelig at det ikke er blitt fulgt godt nok opp, sier derimot Eiterjord.

Eiterjord beklager det som har skjedd:

– Det er dumt, men som sagt rydder vi nå opp etter oss. Vi vil framstå som en seriøs utbygger som tar miljøet på alvor.

Statens vegvesen har brukt flere millioner kroner på å rydde vekk plastfibre som har forurensa Ryfylke-fjordene. – Entreprenørene har ikke gjort jobben sin, mener prosjektlederen for Ryfast.