Krever at Mattilsynet ser på eldre saker

Margrete Dysjaland (Frp) og pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås frykter det er flere bønder som er blitt utsatt for urett etter tilsyn. Landbruksministeren vil følge forbedringsarbeidet i Mattilsynet tett.

Margrete Dysjaland, FrP, saman med utegriser

Margrete Dysjaland (Frp) er selv bonde, og driver gård sammen med sin mann på Dysjaland i Sola i Rogaland.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Her må det ses tilbake i tid, og se om det er saker der en har dømt andre urettmessig.

Det sier gruppeleder for Rogaland Frp, Margrete Dysjaland.

– Når du ser på de kritikkverdige forholdene som KPMG har vist til i rapporten, så må jeg si jeg er veldig overrasket og skuffet over at det ikke blir gjort på samme måte som i NAV-skandalen.

Hun driver gård sammen med sin mann i Sola i Rogaland, og har engasjert seg sterkt etter at NRK fortalte historien til Per Olaf Lauvås i Sandnes.

Det var tilsynet hos Lauvås som utløste granskingen av Mattilsynets tilsynspraksis. Mattilsynets direktør, Harald Gjein, gikk av etter avsløringen.

Dommen over Mattilsynet var knusende i KPMG sin rapport.

Vil bare se framover

Mattilsynet lovet bot og bedring for framtiden da rapporten ble lagt fram, men ser ingen grunn til å se seg tilbake om det er flere bønder som er blitt utsatt for graverende feil, slik pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås i Sandnes ble utsatt for.

Administrerende Direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal.

Administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet mener det ikke er grunnlag for å se på eldre saker.

Foto: Geirr Larsen / NRK

– KPMG sin rapport har ikke primært sett på enkeltsaker, men har sett på Mattilsynet sin organisasjon og system. Det er ikke gjort en faglig vurdering av enkeltvedtak eller enkeltsaker i denne rapporten, og det er derfor ikke grunnlag for å være bekymret med tanke på det, sier administrerende direktør Ingunn Midttun Godal.

Godal mener det nå er opp til hver enkelt bonde som føler seg urettferdig behandlet, om å klage på vedtaket.

– Basert på rapporten mener jeg det ikke er grunnlag for å tro det er grunnlag for dette, sier Godal.

Kan være flere ofre

Men pelsdyrbonden som satte alt i gang, er uenig.

– Det må bli full gjennomgang av alle saker der det har vært konflikter. De må ta de gamle rapportene ut av skuffen, sa Per Olaf Lauvås etter at KPMG-rapporten ble lagt frem.

Han mener konsekvensene av dem som kan ha vært rammet av feil, kan ha vært store.

– Det kan ha vært kutt i produksjonstilskudd. Det kan ha vært nedlagte gårdsbruk og ruinerte familier.

Per Olaf Lauvås

Også pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås ber om full gjennomgang av gamle saker.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Frp-politiker Margrete Dysjaland mener holdningen til Mattilsynet ikke holder. Hun frykter også det er flere enn Lauvås som kan ha blitt utsatt for urett.

– Når du ser det som kommer fram i rapporten, med sterk kritikk av måten Mattilsynet har operert på, så vil jeg tro det er veldig stor sjanse for at det er blitt gjort feil, sier Dysjaland.

Olaug Bollestad (KrF)

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) mener det er viktig å rydde opp i tilsynssystemene til Mattilsynet for å unngå urett mot bønder i framtiden.

Foto: Geirr Larsen / NRK

Landbruksministeren Olaug Bollestad (KrF) har antydet at det kan bli aktuelt å se på enkeltsaker senere, men at det viktigste nå er å få rettet opp i systemene slik at det ikke skjer flere hendelser, slik som hos pelsdyrbonden Per Olaf Lauvås.

I en e-post til NRK skriver Bollestad: Mattilsynet må vurdere om det i dette arbeidet kommer fram opplysninger som tilsier at det er grunn til å se på eldre saker. Jeg vil følge forbedringsarbeidet i Mattilsynet tett.

Dysjaland forventer at både Mattilsynet og Landbruks- og matminister Olaug Bollestad setter i gang en åpen prosess.

– Det er folk rundt om i landet som er fortvilet, som har fått vedtak mot seg. I noen tilfeller er det blitt gjort vedtak om at de må legge ned driften. Så jeg forventer nå at statsråden, og ikke minst Mattilsynet ser tilbake, og at det blir en åpen prosess, slik som i NAV-skandalen.

Minkgård i Rogaland

Margrete Dysjaland (Frp) har engasjert seg sterkt i bøndenes sak etter avsløringer om tilsynspraksisen til Mattilsynet. I juni i år var hun sammen med daværende Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese (H) hos pelsdyrbonde Jan Ove Horpestad, datteren Susanne og kona Inger Lise hjemme på gården på Orre i Klepp.

Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

Svært tungt for mange

Margrete Dysjaland sitt engasjement i saken har ført til at det er mange bønder som tar kontakt med henne med sine historier.

– Det er bønder som har tatt kontakt og sagt at de nå er så langt nede at de vurderer å legge inn håndkleet for godt. Dette er fryktelig vanskelige telefonsamtaler å ta, men vi må ta de. Og nå må de bli hørt, det er det viktigste, avslutter Dysjaland.