Vil legge ned forhandlingsutvalget i Stavanger

Det som er avdekket om forhandlingsutvalgets hemmelighold er alvorlig, mener jurist og FrP-politiker i Stavanger, Christian Wedler.

Christian Wedler

Christian Wedler mener saken om forhandlingsutvalgets hemmelighold bare blir mer og mer alvorlig.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet vil nå legge ned forhandlingsutvalget i Stavanger.

I en årrekke har utvalget hatt et reglement i strid med kommuneloven. En rekke dokumenter er også hemmeligstemplet i strid med offentlighetsloven.

– Saken er blitt veldig alvorlig og enda mer alvorlig etter hvert som flere og flere fageksperter har sett på saken, sier jurist og medlem av Fremskrittspartiets bystyregruppe Christian Wedler.

Hans parti vil i neste bystyremøte legge frem en interpellasjon om forhandlingsutvalget. Den tar blant annet inn over seg den kritikken som flere jurister har fremmet om hemmelighold, møteoffentlighet og hemmeligstemplede dokumenter som er behandlet i forhandlingsutvalget gjennom en årrekke.

Opp ned

– Vi stiller oss veldig kritisk til at Stavanger kommune hevder at de praktiserer meroffentlighet. Det ville ha vært at dokumenter som faktisk kunne ha blitt unndratt fra offentlighet, ville blitt frigitt. Her har det motsatte skjedd. Dokumenter som skulle ha vært offentlige er unndratt, sier Wedler.

Han mener den store utfordringen i denne saken er at Stavanger kommune over lengre tid har hatt en ordning og et samrøre mellom politisk ledelse og administrasjon som er i strid med formannskapsmodellen.

– Reelt sett har vi hatt et byråd bestående av medlemmer i forhandlingsutvalget som har hatt en arbeidsprosess som åpenbart er i strid med kommuneloven, sier Wedler.

Uheldig

Bjelland på pressekonferanse

Arnt Heikki Steinbakk og resten av Arbeiderpartiet vi legge ned hele forhandlingsutvalget.

Foto: Ole Andreas Bø

Også Arbeiderpartiet og nestleder i partiets bystyregruppe, Arnt Heikki Steinbakk, er kritisk til forhandlingsutvalgets rolle.

Vi skal ha gode og demokratiske prosesser. Når man har et utvalg som har som hovedregel å unnta fra offentlighet de sakene som behandles der skaper man et inntrykk av hemmelighold som er veldig uheldig, sier Steinbakk.

Hans parti vil i likhet med Fremskrittspartiet legge ned hele utvalget.

– Vi ser ikke behovet for dette utvalget, sier Steinbakk.