Krevende situasjon i Sandnes

Rådmann Bodil Sivertsen mener den økonomiske situasjonen er krevende. Kommunen mangler 210 millioner kroner i inntekter for å være på samme nivå som gjennomsnittskommunen. Det positive som trekkes fram, er at Sandnes vil ha oppnå sykehjemsdekning i neste periode.