Kreftaksjonist krever at helseministeren går av

Kreftaksjonist og Høyre-medlem Finn Helge Quist har mistet tilliten til Bent Høie, og mener helseministeren bør gå av. – Pasienter dør mens de venter på medisin, sier han.

Kreftsyke i demonstrasjon foran Stortinget, 2017

Kreftsjuke og pårørende demonstrerte foran Stortinget i august 2017. Demonstrantene krevde blant annet midlertidig godkjenning av kreftmedisin som kan hjelpe alvorlig kreftsjuke. Kravet er så langt ikke innfridd.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Norske leger i lang tid har fortalt om kreftpasienter som dør mens de venter på medisiner. Høie har vært helseminister i fire år, og vi kan ikke fortsette å ha det slik. Jeg ønsker meg en ny helseminister, sier Finn Helge Quist, som selv er medlem av Høyre.

Saken handler om hva slags medisin norske kreftpasienter skal få, og ikke minst når de skal få den.

Da Quist møtte helseminister Bent Høie (H) i Haugesund for to uker siden, ba han Høie sette ned et hurtigarbeidende utvalg som skulle utrede midlertidig godkjenning av livreddende kreftmedisin.

Som lovet kom Høies svar før helgen. Helseministerens tilbakemelding er at han ikke ønsker å utrede et slikt system. Det er Quist svært skuffet over.

Behandling i utlandet

Finn Helge Quist ble en frontfigur i kreftsaken da han i fjor organiserte en demonstrasjon foran Stortinget med og for kreftsjuke og pårørende fra hele landet. De fikk gjennomslag for tre av fire krav.

Bent Høie (til venstre) og Finn Helge Quist

Kreftaksjonist Finn Helge Quist møtte helseminister Bent Høie (H) i Haugesund i juni.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Hovedkravet, en midlertidig godkjenning av livreddende kreftmedisin mens medisinen er til behandling og godkjenning, fikk de ikke gehør for.

Quist engasjerte seg i kreftsaken da kona fikk kreft. Han skjønte fort at dersom hun skulle få medisin som var godkjent i Danmark og Sverige, men ikke i Norge, måtte systemet endres for alle.

Finn Helge Quist

Finn Helge Quist.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Nå gir han opp, og drar heller med kona til utlandet for nødvendig behandling.

– Vi er selv rammet av denne feilede helsepolitikken, og jeg må nå tone ned min offentlig rolle for å ta vare på min kone, som er alvorlig syk. I sommer forlater vi Høies Kreft-Norge for å få hjelp et annet sted i verden, sier Quist.

– Bryter med likebehandlingsprinsippet

NRK har presentert kritikken for Bent Høie. Helseministeren kommenterer ikke kravet om avgang, men viser til to ulike ordninger som kan gi pasienter skal få raskere tilgang til nye legemidler.

Den midlertidige finansieringen Quist ønsker seg kan være uheldig, mener Høie.

– En slik ordning vil bety at det åpnes for at enkeltpasienter eller grupper av pasienter i utstrakt grad skal kunne ta i bruk behandling. Dette bryter med et viktig prinsipp om likebehandling. I tillegg kan det bidra til høyere priser på legemidlene, skriver Høie til NRK.

De regionale helseforetakene skal i august gi tilbakemelding til Helsedepartementet om hvordan de to ordningene fungerer.

Den ene er etablering av ekspertpanel som kan gi alvorlig syke pasienter en ny vurdering av sine behandlingsmuligheter, inkludert utprøvende behandling, i Norge eller i utlandet. I tillegg kan den såkalte unntaksordningen gi flere pasienter mulighet til å bli vurdert for ulike behandlingsalternativer.