Kranglet om 12 kroner i bompenger – måtte ut med nesten 16.000

Fakturaen fra bompengeselskapet ble aldri betalt, heller ikke etter gjentatte purringer.

 Bomstasjon Bråstein Sandnes E39

Jæren tingrett har nylig behandlet en sak om krangel om bompenger. I dommen skinner det gjennom at dommeren syntes det var unødvendig tidsbruk å dra en slik sak inn for domstolene.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Dette er en veldig uvanlig sak. Det er ikke ofte kunder går til retten med slike krav fra oss, sier driftssjef Grethe Kleppe i Ferde som eier Nord-Jæren Bompengeselskap AS.

Den noe spesielle saken var nylig til behandling i Jæren tingrett. Striden mellom Sandnes-mannen i 50-årene og Nord-Jæren Bompengeselskap AS handlet om tre bompasseringer sommeren 2016.

Sandnes-mannen passerte to ganger bomstasjonen på E39 på Bråstein, og en gang på riksvei 510 i Klepp. Ved alle disse anledningene hadde han bombrikke i vinduet, men problemet var at brikken var registrert på en annen bil som han eide.

Forliksklage og rettssak

Mannen fikk en faktura på 60 kroner. Prisen for å passere bommen uten gyldig autopassavtale er 20 kroner per passering, mot 16 kroner per passering som er den rabatterte prisen når man har en avtale.

Sandnes-mannen mente seg dermed snytt for totalt 12 kroner.

Fakturaen ble aldri betalt, heller ikke etter gjentatte purringer. Bompengeselskapet leverte derfor forliksklage, og i desember 2017 fikk selskapet medhold hos Forliksrådet i Sandnes.

Men bileieren ga seg ikke og stevnet bompengeselskapet inn for Jæren tingrett hvor saken ble behandlet for to uker siden.

Sandnes-mannen mente han ikke var klar over at man ikke kunne bruke samme bombrikke i to forskjellige biler. Han mente at han hadde brukt brikken i den aktuelle bilen ved en rekke anledninger uten at han hadde fått tilleggskrav mer enn disse tre gangene.

– Svakhet med systemet

I retten erkjente bompengeselskapet svakheter ved systemet siden mannen hadde kjørt fritt gjennom bomstasjonene flere ganger uten en gyldig brikke som var knyttet opp mot bilen som ble benyttet.

I dommen fra Jæren tingrett skinner det gjennom at dommeren syntes det var unødvendig tidsbruk å dra en slik sak inn for domstolene.

– Gjennom prosessen i forkant av rettsmøtet i tingretten ble han gjort uttrykkelig kjent med de avtalevilkårene han hadde akseptert, og dermed at hans eget standpunkt i saken ikke var holdbart, heter det i dommen.

Selskapet krevde 43.000

Mannen ble dømt til å betale bompengeselskapet 60 kroner i ubetalte bompenger, 450 kroner i tilleggsavgift for manglende betaling og 21 kroner i forsinkelsesrenter.

Men dette ble småpenger sammenlignet med saksomkostningene for forliksrådet og tingretten hvor Sandnes-mannen måtte ut med 15.423 kroner til selskapet.

Det totale saksomkostningskravet fra Nord-Jæren Bompengeselskap AS var 43.000 kroner, inkludert merverdiavgift, men retten mente at kravet var urimelig høyt med bakgrunn i hvor enkel saksbehandlingen hadde vært. Selve rettssaken varte i en time.

NRK har lagt igjen beskjed hos Sandnes-mannen, men han har ikke tatt kontakt for å kommentere saken.