NRK Meny
Normal

Stadig flere krangler om barna i retten

Stavanger tingrett har hatt en stor økning i antall barnefordelingssaker. 116 foreldrepar gikk i fjor rettens vei.

Foreldre som sloss

Foreldre slåss om omsorg og samvær med barna. Tegningen er laget av skoleelever.

Foto: NRK

– Fedrene har kommet mer på banen og ønsker kontakt med barna sine, også etter et brudd. Dette kan være en av årsakene til økningen i antall konflikter i retten, sier dommer i Stavanger tingrett, Mariann Svensen.

Stavanger tingrett hadde i fjor 50 prosent flere barnefordelingssaker enn året før.

– Jeg tror samfunnet vårt har blitt mer rettighetsorientert og mer opptatt av likestilling, sier hun.

I løpet av de siste 15 årene har det vært mer enn en dobling i antallet såkalte barnefordelingssaker.

Håper å avdekke manipulasjon

Mariann Svensen

Mariann Svensen er dommer i Stavanger tingrett.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

I fjor ble 116 foreldretvister behandla i tingretten. Fire av fem saker ble løst gjennom mekling, mens i én av fem saker ble det avsagt dom.

– Vi tenker alltid på hva som er barnets beste, og bruker psykologer aktivt i disse tvistene, sier tingrettsdommeren.

Det hender ofte at en av foreldrene mener at motparten manipulerer for å vinne kampen om barna.

– Manipulasjon er vanskelig å avdekke, for det er ofte den av foreldrene som fungerer best i rettssalen som prøver å manipulere. Vi er oppmerksomme, sier Svensen.

Det har vært en dramatisk økning i antall barnelovssaker...

Mariann Svensen, tingrettsdommer

– Menn er mer på banen

For par som sliter er familievernkontoret første stopp. Enten for pålagt samtale på grunn av separasjon, eller fra par som oppsøker kontoret på eget initiativ.

En av tre av slike henvendelser kommer nå fra menn. For får år siden var tallet en av ti.

Gunnar Holmen

Gunnar Holmen er familieterapeut ved Familievernkontoret i Sør-Rogaland.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Menn er mye mer på banen nå enn før, både som partner og som pappa. Menn vil bruke tid med ungene og være til stede i barnas liv, sier familieterapeut Gunnar Holmen.

Langvarig konflikt kan skade barna

Parene som havner i retten, er de som ikke klarte å finne en løsning i familievernet.

– Mange av dem som vil separeres går bare den ene pålagte timen, selv om de har tilbud om sju. Vi skulle ønske flere brukte mer tid i familievernet før de går til søksmål, sier Svensen.

Konflikten drar ut i tid ved å gå rettens vei. En rapport fra Folkehelseinstituttet viser at barn som opplever konflikt er mer utsatt for å utvikle angst og depresjon enn andre.

– Alle konflikter er ikke skadelige for barn, men vi bør være oppmerksomme på at vi nærmere oss en risikosone, sier Svensen.

Det kan være tungt for barn av skilte foreldre å reise fra mor til far med korte mellomrom. Denne animasjonen er basert på tegninger fra norske skolebarn og laget av Mads Grorud og Robin Jensen.

Foreldre slåss om omsorg og samvær med barna. Tegningen er laget av skoleelever og animert av Mads Grorud og Robin Jensen.