Hopp til innhold

Kranglar om drosjeavgift på flyplassane

Avinor vil innføra bompengar for drosjar som plukkar opp passasjerar på flyplassane på Sola og på Flesland. Drosjenæringa mislikar planane sterkt og ber statsråden gripa inn.

Avinor vil innføre bompenger for drosjer som plukker opp passasjerer på flyplassen på Sola. Bompengene er det passasjerene som må betale. Drosjenæringen reagerer kraftig og ber samferdselsministeren gripe inn.

SJÅ REPORTASJEN: Det er ikkje lett å manøvrera seg rundt i trafikkjungelen på Sola. – Livsfarleg, kallar drosjesjåførar situasjonen.

Avinor vil at drosjane må betala 30 kroner kvar gong dei skal henta ein passasjer på flyplassen på Sola og i Bergen. For å unngå trafikkaoset inne på flyplassen, skal drosjene bli leda inn i eit drosjedepot med bomavgift, og så venta på grønt lys før dei får plukka opp passasjerar.

Elisabeth Strømstad

– EI BETRE OPPLEVING: Det trur Elisabeth Strømstad i Avinor at det blir.

Foto: Erik Waage / NRK

– Med desse grepa vil det bli ei betre oppleving for passasjerane, med kortare ventetid og eit betre system for å få drosje, seier Elisabeth Strømstad, kommersiell sjef i Avinor Sola.

Drosjesjåførane skal også få det betre, då Avinor vil leggja til rette for dei med bønnerom, pauserom og toalett.

Passasjerane må betala

Men dei 30 kronene som dette skal kosta blir truleg lagt på dei reisande.

– Til sjuande og sist vil nok avgifta bli lagt på passasjerane, seier Strømstad.

Ole Henrik Olsen

SKEPTISK: Ole Henrik Olsen i Drosjeforbundet.

Foto: Erik Waage / NRK

Men det å betala 30 kroner for å plukka opp passasjerar er ikkje drosjenæringa så lysten på.

– Dette er ei avgift på kollektivtransport som me ikkje ønskjer. Det er eit dårleg prinsipp som Avinor prøver å innføra, seier Ole Henrik Olsen, leiar i Norges Drosjeforbund Rogaland.

Etter svensk modell

Øystein Høsteland Sundby

– DET ER NAUDSYNT: Meiner Øystein Høsteland Sundby i Avinor.

Foto: Erik Waage / NRK

Også på Bergen lufthamn Flesland kjem det nye systemet, og det er allereie i bruk på Arlanda i Stockholm.

– Dei er nøgde med prosjektet i Sverige, og dei har fått god struktur på drosjane inn og ut av flyplassen, seier Øystein Høsteland Sundby, parkerings- og trafikkansvarleg i Avinor.

– Og det trengst også her på Sola?

– Ja, og også på andre flyplassar.

Men drosjenæringa vil ta saka opp med samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen (Frp)

– Me har bedt om eit møte med samferdsleministeren, som er medeigar i Avinor, og me vil snakka med han om bompengar på kollektivtrafikken på Sola, seier Olsen i Drosjeforbundet.