Kranføreren: – Støttelabbene var ikke helt ute

I en rapport som NRK har fått tilgang på, forklarer kranføreren hva som skjedde i forkant av ulykken i Stavanger sentrum for to uker siden.

Kranbil velta i Stavanger sentrum

Det var bare flaks som gjorde at liv ikke gikk tapt da denne kranen deiset i bakken på den folksomme Domkirkeplassen i Stavanger 4. september.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

«Det måtte være plass på siden av kranbilen for trafikk og gående, dermed får en ikke ut mer støttelabb på kranen», skriver kranføreren i internrapporten.

En svær kranbil i Stavanger veltet over Domkirkeplassen for drøye to uker siden. Området er et av de mest folksomme i Stavanger sentrum. Torghandler Ola Dale (47) og kundene hans stod kun centimeter fra da kranen deiset i brosteinene. Torghandlerens bil ble knust.

I internrapporten fra firmaet Sviland Transport redegjør kranføreren selv for ulykken. Støttelabbene på kranbilen var ikke helt ute da kranføreren løftet tunge glass ved det gamle Norges Bank-bygget i Stavanger, ifølge rapporten.

Kranføreren ønsker ikke å uttale seg til NRK. Det ønsker heller ikke driftssjef Terje Unhjem i Sviland Transport, selskapet som eier bilen som veltet.

– Vi vil gi de sentrale myndigheter fred til å etterforske dette. Derfor kommenterer vi ingenting før det nærmer seg en konklusjon, sier Unhjem.

– Tyngdekraften tar over

Alle kranbiler har støttelabber. Disse trekkes ut for å hindre at bilen velter under løft. Nyere kranbiler har sikkerhetssystem som gjør det umulig å løfte tungt uten å trekke støttelabbene skikkelig ut.

Etter det NRK forstår er kranen som veltet i Stavanger, en eldre modell, men det er ukjent hva type sikkerhetssystem bilen har, eller om den har et slikt system i det hele tatt.

Kranbil velta i Stavanger sentrum

Støttelabbene skal gi kranbilen stabilitet under løfting.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

«Under løftingen av glasset (...) blir glasstativet heist med vinsj, noe som gjør at bommen legger seg så tar tyngdekraften over og godset glir lengre fra bilen, og det resulterer i at kranbilen velter», skriver kranføreren.

«Det finnes ikke noe varslingssystemer som gir beskjed om at kranen er ute av balanse», fortsetter han.

Kranføreren skriver i rapporten at jobben i forkant ble vurdert «som trygg». Han erkjenner imidlertid at det avsperrede området skulle vært større. Kranbilføreren skriver at han fikk tildelt et begrenset område.

«Det måtte være plass på siden av kranbilen for trafikk og gående, dermed får en ikke ut mer støttelabb på kranen».

Blir tema i avhør

Politiet opplyser til NRK at de har et tett samarbeid med Arbeidstilsynet, og at de vil be om å få rapporten utlevert.

– Kranføreren var inne til avhør på torsdag. Jeg kan ikke gå inn på detaljene fra avhøret, men det er jo naturlig at støttelabbene er noe av det som har vært tema, sier politioverbetjent Ole Johan Røykenes ved Nordsjø- og miljøseksjonen i Sør-Vest politidistrikt.

Nå skal politiet gjøre flere avhør i saken. De har fremdeles ikke konkludert med om det har skjedd straffbare forhold i sammenheng den livsfarlige hendelsen.

Ville hatt større plass

Når det gjelder forslag til forbedring, foreslår kranføreren at det bør være «større fokus på plassering av kranbil», og hvor stor sone som må sikres.

Kranbilekspert Bjarne Roland har tidligere reagert på at ikke et større område på Domkirkeplassen ble sperret av.

Føreren av kranbilen som veltet, mener at jobben burde blitt gjort tidligere på døgnet, når det er mindre folk og trafikk på Domkirkeplassen. Slik ville det vært mulig å få ut mer støttelabb på bilen, påpeker han.

«For å kunne redusere risikoen i forbindelse med løfteoperasjoner burde det være mulig å opprette full støttebensbredde på samtlige labber. Må da ha nødvendig avsatt plass til dette. Mulig tiltak ville være å sette av tidspunkter for eksempel mellom (klokka) 6 og 9, når det er færre mennesker i området.»

Flere nyheter fra Rogaland