Kraftig røyk frå gjenvinningsanlegg

Det blei fredag kveld meldt om kraftig røyk frå eit reinseanlegg på Mekjarvik.

Laster kart, vennligst vent...

Mekjarvik ligg i Randaberg kommune, nord for Stavanger.

Klokka 20.50 fekk politiet melding om kraftig røyk ved IVAR sitt avløpsanlegg på Mekjarvik i Randaberg kommune.

– Det har gått varmgang i ein sylinder som tørkar kloakkavfall til pellets, sa vaktleiar ved Brannvesenet Sør-Rogaland, Kjetil Vier.

Det var snakk om store mengder røyk, men ingen personar blei skadd, stadfestar politiet seint fredag kveld.

Det blei ikkje snakk om å evakuera naboar, men folk blei bedne om å halda dører og vindauge lukka.

– Det blir litt arbeid å sløkka, for me må riva litt for å koma til, sa Vier fredag kveld.

IVAR er eit interkommunalt selskap som handsamar vatn, avløp og renovasjon på Jæren, Nord-Jæren og delar av Ryfylke.

Flere nyheter fra Rogaland