Hopp til innhold

Setter inn ekstraordinære tiltak grunnet eldrebølge på sykehuset

Universitetssykehuset i Stavanger må gå over i grønn beredskap på grunn av langt flere pasienter enn forventet.

Stavanger universitetssjukehus (SUS)

Sykehuset i Stavanger må øke beredskapen på grunn av langt flere pasienter enn forventet.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Vi må iverksette ekstraordinære tiltak som ekstra bemanning og be våre ansatte og ledere gjøre enda en ekstra innsats, sier fagdirektør Eldar Søreide.

Tirsdag ettermiddag sendte Stavanger universitetssjukehus ut en pressemelding for å fortelle at sykehuset må over i grønn beredskap.

– Det er på grunn av at antall pasienter er mye større enn det vi har sett før, sier Søreide til NRK.

– Hva slags pasienter er det snakk om?

Noen av pasientene har covid-19, men det er ikke det som er hovedutfordringen. Det som er utfordringen er at vi totalt sett over tid har sett en stor økning i pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp.

Han påpeker at det ikke er noen spesielle diagnoser som skiller seg ut, blant de som nå trenger hjelp på sykehuset.

Eldrebølgen

Fagdirektøren forklarer at sykehuset nå merker konsekvensene av at befolkningen i Rogaland blir eldre, i likhet med andre deler av landet. Ifølge Søreide har de større behov for spesialisthelsetjenester.

– Er dette første varsel om hvordan eldrebølgen blir for sykehuset?

Det er nok mer enn et varsel. Dette er den utviklingen vi har sett komme med befolkningen i Sør-Rogaland som blir eldre. Vi er i en utvikling i befolkningen der gjennomsnittsalderen blir høyere, og det er større behov for sykehustjenester, sier han.

– Hvilke tjenester er dette?

Det er alle mulige slags diagnoser. Lungebetennelse. Hoftebrudd. Hjerteinfarkt. Det er en økning av alt som kan føre til en trenger øyeblikkelig hjelp og innleggelse.

Eldar Søreide

Fagdirektør ved Stavanger universitetssjukehus forteller at pågangen kommer som følge av pasienter med mange forskjellige diagnoser.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Må øke bemanningen

Søreide forteller videre at det er mengden pasienter og ikke diagnosene som gjør at sykehuset må gå i grønn beredskap.

Det er en ekstraordinær situasjon i den forstand at dette er noe vi aldri har opplevd før. Så er spørsmålet om det er en topp, eller om det kommer til å holde seg på dettet nivået. Vi har ikke opplevd denne økningen i pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp før. Det er veldig krevende for våre ansatte og ledere, sier han.

I tillegg til eldrebølgen har også økt smitte bidratt til den økte beredskapen ved at flere pasienter og ansatte har blitt smittet av nyere varianter av omikron-varianten opplyser sykehuset.