NRK Meny
Normal

Fra trafikkversting til best i klassen

Fra å være blant verstingene i landet, med mange alvorlige trafikkulykker og flere dødsulykker hvert år, har Karmøy nå nesten ingen alvorlige ulykker i trafikken. Nullvisjonsprosjektet får æren.

Trafikkulykke ved Oasen

Slike ulykker blir det heldigvis færre av i Karmøy.

Foto: Tor André Johannessen

I 1985 var Trygve Johan Mørch lensmannsbetjent. 17. mai var han første politimann på ei trafikkulykke på Falnes utenfor Skudeneshavn. Utenfor bilvraket lå sju livløse personer. Fem av dem døde i ulykken – to overlevde.

Trygve Johan Mørch

Trygve Johan Mørch er opptatt av trafikksikkerhet.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

1985 var intet unntak. Statistikken fra Statens vegvesen viser at Karmøy helt fram til 2003 slet med mange alvorlige trafikkulykker.

I 2002 ble 14 personer alvorlig skadet, mens tre døde. I 2015 og 2016 ble totalt tre personer alvorlig skadet og ingen døde i trafikken.

Hva har skjedd i mellomtiden?

Nullvisjonsprosjektet

I 2003 startet Statens vegvesen, Karmøy lensmannskontor og Karmøy kommune Nullvisjonsprosjektet. Målet var å halvere antall alvorlige trafikkulykker. 14 år senere ser vi at prosjektet var vellykket.

– Det er veldig vanskelig å måle forebyggende arbeid, men vi tror at Nullvisjonsprosjektet er årsaken nedgangen. Summen av mange tiltak har gitt en positiv effekt, sier Trygve Johan Mørch.

I dag er han politioverbetjent og seksjonsleder for orden og trafikk ved Karmøy lensmannskontor.

Fotobokser og rundkjøringer

fotoboks Sevland

På Karmøy er det nå tre fotobokser.

Foto: Gisle Jørgensen

Politiet har drevet og driver fortsatt med mye forebyggende arbeid på skolene i kommunen. På veiene har det kommet ATK (fotobokser) og kryss har blitt utbedret til toplanskryss eller blitt rundkjøring. Både fotoboksene og rundkjøringene er med på å senke farten og gjøre at eventuelle ulykker blir mindre alvorlige.

Prosjektet analyserte også ulykkene og gjorde utbedringer.

– En melkerampe ble fjernet, farlige steiner i svinger ble tatt vekk, vi fikk opp autovern, noen stolper ble flyttet og det ble gravd vekk hindringer og liknende. Når det i ettertid har skjedd ulykker på disse stedene, har vi i politiet gjerne ikke fått vite om dem ettersom det ikke ble personskader, sier Mørch.

Karmøy – et forbilde

Trygg trafikk roser de ulike etatene på Karmøy for jobben, og distriktsleder Ingrid Lea Mæland mener andre kommuner og regioner har mye å lære.

Ingrid Lea Mæland

Ingrid Lea Mæland i Trygg Trafikk mener andre kommuner har mye å lære av Karmøy.

Foto: Pia Hetland / NRK

– Det gjelder særlig samarbeidet på tvers av etatene. Det handler om hva helsesøster sier, hva kommunelegen gjør, at skoler, barnehager og frivillige organisasjoner er involvert, og ikke minst det tette samarbeidet mellom politi, kommune og Statens vegvesen. Det må løftes bredt, sier Lea Mæland.

På Karmøy driver politiet fortsatt med forebyggende arbeid. Mørch har faste dager hver uke der skoleveier blir kontrollert, og i etterkant går politiet innom skolene for å snakke om resultatet. I tillegg har en i kontrollene ofte oppmerksomhet på ulovlig telefonbruk.

For Mørch vet hvor ille det kan gå i en trafikkulykke.

– Vi er veldig glade for at antall alvorlige trafikkulykker har gått så kraftig ned, og vi håper at tallene holder seg lave, sier Mørch.