NRK Meny
Normal

Kraftig fall i oljeinvesteringene: – Enkelte bransjer er truet

Oljeinvesteringene blir 35 milliarder kroner mindre i 2016 enn det man forventet i fjor. Investeringene vil fortsette å falle i 2017.

Edvard Grieg-feltet til Lundin i Nordsjøen

Det nyåpnede Edvard Grieg-feltet til Lundin i Nordsjøen. Det blir lenger mellom slike oljeeventyr i Nordsjøen.

Foto: Lundin

Den allerede kraftige fallet i oljeinvesteringene blir enda kraftigere enn ventet, det melder Statistisk sentralbyrå (SSB) i dag.

Investeringene for 2016 innenfor utvinning av olje og gass og rørtransport blir nå anslått til 163,5 milliarder kroner, noe som er 1,5 prosent lavere enn fra forrige måling.

Konserndirektør i leverandørbedriften IKM, Ståle Kyllingstad, sier at dette får alvorlige konsekvenser for hele bransjen.

– For oss betyr dette en så stor aktivitetsnedgang innenfor enkelte fagområder, at det truer de enkelte bransjene, sier Kyllingstad til NRK.

Ned 35 milliarder på et år

Nedjusteringen kommer hovedsakelig innenfor feltutbygging samt fjerning og nedstengning.

Nedgangen for feltutbygging har delvis sammenheng med at felt er kommet i drift og dermed overført fra kategorien feltutbygging til kategorien felt i drift i undersøkelsen.

I fjor på samme tid antok SSB at oljeinvesteringene for 2015 ville være 198 milliarder kroner. Investeringsanslaget har altså gått ned 35 milliarder på et år.

– Det er noe som heter minimumsaktivitet for å holde hjulene i gang i de selskapene, og for noen er en nå under den. Det er derfor vi ser en del forandring i eierstrukturen hos supply-rederne, fordi det er så liten aktivitet at de ikke kan betjene sin egen gjeld, sier Kyllingstad.

Kan bli verre

Det angis nedgang innen alle investeringsområder når man sammenligner nåværende anslag for 2016 med tilsvarende anslag for 2015, gitt i 3. kvartal 2015.

Hovedbidragene til nedgangen kommer fra kategoriene feltutbygging, felt i drift og leting.

De utførte investeringene i 1. og 2. kvartal utgjorde henholdsvis 38,3 og 41,8 milliarder kroner, noe som totalt gir 80 milliarder i første halvår.

For at SSB skal treffe på nåværende anslag for hele 2016 må oljeselskapene investere 83,5 milliarder i andre halvår av 2016.

Fortsetter nedover

Oljeselskapene tror investeringene vil bli enda mindre i 2017 sammenlignet med i år. 150,5 milliarder kroner er det nye anslaget fra SSB. Dette er 1,8 prosent lavere enn det anslaget som ble gitt for tre måneder siden. Enda mer dramatisk er tallet sammenlignet med hvilke forventninger man hadde til årets investeringer sammenlignet med i fjor.

Anslaget for 2017 representerer et fall på hele 18,6 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2016, gitt i 3. kvartal 2015.