KRAFTIG BOLIGPRISVEKST I STAVANGER:

Boligprisene i Stavanger steg med 2,7 prosent fra desember 2014 til januar 2015. Dette er noe svakere enn de andre store norske byene og landet under ett, hvor boligprisene steg med 2,9 prosent.