KØYRDE I FJELLVEGG I SOKNDAL

  • FØRAR USKADD:

    Naudetatane er no ved Selebø i Sokndal. Føraren av bilen som køyrde i fjellveggen er ein 19 år gamal mann. Han er ifølgje politiet uskadd, men han blir teken med av ambulanse til undersøking, grunna høg fart. Førarkortet er beslaglagt.