NRK Meny
Normal

Kostnadssprekk for T-forbindelsen

T-forbindelsen blir 111 millioner kroner dyrere, og vegvesenet utelukker ikke at prislappen på vegprosjektet kan stige enda mer.

Video T-forbindelsen er i rute

T-forbindelsen blir dyrere på grunn av flere uforutsette kostnader.

Foto: Nyhetsspiller

T-forbindelsen mellom Karmøy, Tysvær og Haugesund blir 111 millioner kroner dyrere enn budsjettert. Prosjektet har per nå en prislapp på 1795 millioner kroner.

Nye ekstrakostnader

Vegvesenets prosjektleder sier overskridelsene skyldes flere ulike forhold.

– Det viktigste er kanskje at det er større masser både inne i og utenfor tunnelen. Da snakker vi om sprengningsmasser som må flyttes og lagres. Det er også økte kostnader i forbindelse med sikringsarbeid og vann- og fossikring av tunnelen. Det er også et vesentlig antall krav fra entreprenørene. Mange er reelle krav som vi har sett oss nødt til betale ut, sier prosjektleder Rune Sandven i Statens vegvesen.

Hvem må betale for kostnadssprekken?

– Dette bunner i en avtale mellom Rogaland fylkeskommune, Karmøy kommune og Statens vegvesen, og det er nok alle de partene som må inn i bildet for å dekke de kostnadene, sier han.

Kart T-forbindelsen

kart over T-forbindelsen mellom Karmøy, Tysvær og Haugesund.

Foto: Statens vegvesen

– Kunne ha vært bedre planlagt

Samtidig er det i T-forbindelsen gjort besparelser på 30 millioner kroner, så totalt er dermed overskridelsen per i dag på 111 millioner kroner. Noe av dette skyldes for dårlig forarbeid.

– Vi kunne nok ønske at det hadde vært en bedre prosjektering og planlegging av enkeltdetaljer, og så er det noe som vi ikke hadde mulighet til å oppdage før vi startet, sier Sandven.

T-forbindelsen knytter sammen Karmøy, Haugesund og Tysvær gjennom to undersjøiske tunneler under Karmsundet og Førdesfjorden.

– Kan bli enda dyrere

T-forbindelsen

Denne rundkjøringen er hjertet av T-forbindelsen. Her skal trafikken fordeles mellom Karmøy, Tysvær og Haugesund.

Foto: Statens vegvesen

Den totalt prislappen er etter overskridelsene beregnet til 1795 millioner kroner, men prosjektleder Rune Sandven kan ikke utelukke at prisen blir enda høyere.

– Vi kan ikke se bort ifra det fordi det som gjenstår nå er blant annet et sluttoppgjør. Da kan entreprenørene komme med alle krav de måtte ønske, og så blir det en diskusjon med byggherren om hva vi vil godta og ikke godta. Det vi ikke godtar kan vi risikere at havner i rettsvesenet. Da får vi ikke en endelig avklaring før ute i 2014, sier han.

Hvor stor er faren for det?

– Per i dag er den til stede. Vi har møter med entreprenørene men jevne mellomrom, så det kan være vi kommer i havn, men man vet aldri, sier Sandven.

Mange bilister respekterer ikke forbudsskiltet og kjører gjennom T-forbindelsen på Haugalandet. – Det kan være svært farlig, mener Statens vegvesen.

VIDEO: Bilistene kjører gjennom uåpnet tunnel i T-forbindelse.