Hopp til innhold

Kostbar utbygging i Tananger

Utbygginga av Storevarden skule i Tananger vil bli langt dyrare enn budsjettet la opp til, skriv Solabladet.

Budsjettramma var på om lag 40 millionar kroner då politikarane la fram kostnadsanalysen i si tid. No føreslår kommunedirektøren å legge prosjektet ut på nytt anbod til nærmare 63 millionar kroner. Skulen manglar plass til dei elevane som allereie går der, og utvidinga hastar, skriv avisa.