Koser med oksene for å få bedre biff

Jone Haugland og de andre innsatte klapper på og snakker med oksene på fengselets jorde. De er med på et forskningsprosjekt for å finne ut om kjærlighet gir bedre biff.

Jone Haugland

Fengselslivet blir bedre når man kan stelle med dyr, synes Jone Haugland, innsatt i Åna fengsel på Jæren. Oksene og kyrne beiter inne på fengselsområdet.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Det er greit å få litt kontakt med dyr. Det er kjekt å ha noen venner også her inne, sier Jone Haugland.

Han og andre innsatte i Åna fengsel på Jæren har fått ansvaret for å ta vare på en av verdens mest ettertrakta storferaser, Angus Aberdeen. Oppdraget er å gi dyra kos og nærhet.

Kyr på Åna

Angus Aberdeen er en ettertraktet storferase.

Foto: Anders Fehn / NRK

Det hele er en del av et forskningsprosjekt som Prima Jæren og Universitetet for miljø og bioforskning har satt i gang, hvor man skal finne ut om all kjærligheten gir bedre kjøtt.

– Det er godt kjøp, det synes vi jo alle. Jeg vet ikke noe særlig om forskningen, men kanskje blir det bedre biff hvis vi gir litt mer kjærlighet, sier Haugland, i det han klapper en av de svarte oksene som beiter på jordet inne på området til Åna fengsel.

– Riktig retning for landbruket

Prima Jæren har et klart mål med å bruke 50 millioner kroner for å finne ut om menneskelig nærhet gir bedre kjøtt. De håper å kunne selge «verdens beste biff».

– Vi har veldig tro på at dette er riktig retning for norsk landbruk. Å få mer kvalitet og mer innhold i det vi produserer, sier Anbjørn Øglend, gründer og styreleder i Prima Jæren.

Inspektør ved Åna fengsel, Leif Einar Øverland, legger ikke skjul på at dyrepasset både er terapi og utdanning for de innsatte.

– Det er spesielt med dyr. Det er en god terapi, og det er ingen problemer med å få innsatte til å bidra her, sier han.

Snart står et helt nytt fjøs klart for å huse den spesielle storferasen, med solid hjelp fra de innsatte.

Var sky og skremte

Dyrepasset er altså terapi for de innsatte, men kanskje også for oksene og kyrne? I begynnelsen var de sky og skremte.

– Disse dyrene var helt ville da vi fikk dem – og de var redde mennesker. De sprang av gårde med en gang de så noen. Men med litt sosialisering og kraftfor, går det seg til, sier Haugland.

Jone Haugland i fjøset

Jone Haugland og de andre innsatte jobber på spreng for å få ferdig det nye fjøset til oksene. Fjøset ligger inne på fengselsområdet.

Foto: Anders Fehn / NRK

Men etter kosen venter slakteriet. I lokalene til Prima Jæren på Nærbø, tilberedes Aberdeen Angus-biff ala Åna.

– Det var veldig godt. Det er lenge siden jeg har hatt så god biff, sier Haugland.