Koronatiltak går ut over bedrifter

Over 80 prosent av bedriftsleiarane i Stavanger-regionen, reknar med at koronakrisa vil få kritiske konsekvensar for bedrifta si dersom koronatiltaka fortset lengre enn til nyttår. Dei tenkjer då på permittering, oppseiing eller konkurs.