Gjør det lettere for permitterte å jobbe på gård

Arbeidsledige og permitterte skal slippe å tape dagpenger om de tar seg jobb i landbruket. Svært positivt for næringen, mener Bondelaget.

Jordbærplukkarar i åker

Korona gjør det vanskeligere for sesongarbeidere å jobbe i Norge, samtidig som importert arbeidskraft er helt essensielt for norsk frukt-, bær- og grønnsakproduksjon. Nå vil Landbruks- og matdepartementet gjøre det mer attraktivt for permitterte å ta jobb på norske gårder.

Foto: Sissel Brunstad / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det blir nå innført en ordning der dagpengemottakere som arbeider i landbruket, bare trenger å føre halvparten av timene på meldekortet.

Dermed blir det mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid ved jordbruk, skogbruk og ved gartneri.

Olaug Bollestad

Olaug Bollestad (KrF).

Foto: Elias Håvarstein / NRK

– Dermed blir det mer attraktivt for permitterte og arbeidsledige å ta seg jobb i landbruket. Dette er noe næringen har vært opptatt av, og det er viktig for meg at de som vil bidra til å sikre matforsyningen, skal tjene økonomisk på det, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

– Landbrukssektoren er en samfunnskritisk næring, legger hun til.

Har frykta matkrise

Det er mange personer i Norge som i løpet av de siste ukene har blitt permittert eller arbeidsledige. Men en jobb i landbruket har til nå vært lite lukrativt, fordi dagpenger per time fra Nav har vært høyere enn timelønnen i landbruket.

Samtidig skriker næringen etter arbeidskraft. Mange i landbruket har vært nervøse for den kommende sesongen. Norske bønder har frykta matkrise.

Kåre Wiig i Wiig Gartneri

TRENGER SESONGARBEIDERE: Mange gartneri i Norge, som Wiig på Jæren, har et stort behov for sesongarbeidere kommende vår og sommer.

Foto: Tuva Skei Tønset / NRK

Det trengs rundt 30.000 arbeidere i norsk landbruk denne sesongen. Myndighetene har oppfordra til dugnad, og bedt permitterte, studenter og pensjonister se på muligheten for sesongarbeid på gårder og gartnerier.

For to dager siden valgte regjeringen å lette på grensekontrollen slik at utenlandske sesongarbeidere lettere kunne bidra i norsk landbruk. Og sesongarbeidere får også adgang til å søke om forlenget oppholdstillatelse.

Med den midlertidige ordningen som regjeringen nå presenterer vil det være mer gunstig for permitterte å bidra. Antall timer som føres på meldekortet, vil være lavere enn antall timer det jobbes og får betalt for.

– I praksis betyr dette et de som tar seg jobb i landbruket skal tjene på det, sier Bollestad.

Håper å trekke flere til landbruket

Bondelaget hadde opprinnelig et forslag om frikort på 100.000.

Marit Epletveit, Rogaland bondelag

Marit Epletveit i Rogaland Bondelag.

Foto: Hanne Høyland / NRK

– Dette er en god håndsrekning i god retning, og er svært positivt for landbruksnæringen. For mange permitterte kan dette være en god mulighet for å komme seg ut og gjøre noe matnyttig, sier leder i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit.

Hun har tro på at flere permitterte vil melde seg til tjeneste.

– Jeg tror og håper at flere vil melde seg.

Bønder melder nå fra om sine behov i Nav sitt system, men permitterte og arbeidsledige kan også ta kontakt med lokale avløserlag.

– Vi håper å få på plass gode treffpunkt, slik at de som ønsker å bidra kan få treffe bøndene som trenger arbeidskraft, sier Epletveit.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 06.05.2021
2 889
Smittede siste 7 dager
115
Innlagte
767
Døde
1 430 384
Vaksinerte