NRK Meny
Normal

Barn av mødre med kontantstøtte er best på skolen

Skolebarn med mødre som mottar kontantstøtte, gjør det i snitt bedre på skolen, viser ny studie, som har fått sterke reaksjoner.

Skoleklasse

Barna som har hjemmeværende mor som får kontantstøtte gjør det best på skolen, viser en ny studie.

Foto: Scanpix / SCANPIX

– Jeg håper denne studien kan sette barnet mer i fokus. Spørsmålet er: Har vi vært nok bevisste på å gi barna et godt alternativ?, sier Mari Rege, økonomiprofessor ved Universitetet i Stavanger.

Rege, Torbjørn Hægeland i Statistisk sentralbyrå (SSB) og Eric Bettinger ved Stanford-universitetet har laget studien om forholdet mellom kontantstøtte og barns resultater på skolen.

Har fått sterke reaksjoner

Siden studiet ble offentliggjort har Rege mottatt mange reaksjoner, både positivt og negativt.

– Vi har fått flere hyggelige e-poster, men også mange sinte reaksjoner. Det er mange som har misforstått. Noen tror at dette handler om kontantstøtten, det gjør det ikke, sier økonomiprofessoren.

Andre tror at undersøkelsen betyr at mor bør gå tilbake til kjøkkenbenken.

– Det handler om foreldrene sin rolle i barnas liv, og at far må kjenne på det ansvaret i like stor grad som mor, presiserer hun.

– For lite fokus på skolebarna?

Mari Rege

Mari Rege er professor i økonomi ved Universitetet i Stavanger.

Foto: Torunn W. Tørneng / NRK

Studien tyder på at barna som går over på skolefritidsordning når skolen er slutt, eller som låser seg inn hjemme og venter på at foreldrene kommer hjem, ikke gjør det så godt som de kunne ha gjort om mor var hjemme, skriver Mari Rege i en kronikk i Dagens Næringsliv.

– Kanskje har det vært for lite fokus på skolebarna. Hva er alternativene for skolebarna når mor og far jobber fulltid? I dag er det ofte SFO for de minste barna, og å være noen timer hjemme alene for de større. Men resultatene tyder på at det ikke er godt nok, sier Rege.

Fedre er ikke inkludert i undersøkelsen. Studien viser at barn med småsøsken i snitt presterer bedre etter at ordningen med kontantstøtte ble innført

Vurderer heldagsskole

Analysen viser, ifølge Rege, at forskjellene i stor grad kan tilskrives de barna der hvor mor valgte å bli hjemme.

Heldagsskole med læring, fysisk aktivitet, sunn mat, hvile og lek bør vurderes som erstatning for mor mens hun er på jobb, mener Rege. Hun er ikke sikker på om dette er rett løsning.

– Det vet vi ikke, men dersom samfunnet trenger mor i arbeidsstyrken, må heldagsskolen utforskes, sier økonomiprofessoren.