Kontakttelefon for eldre

Blir du utsatt for vold, kan du ringe 80030196.

eldre dame
Foto: Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har etablert en landsdekkende kontakttelefon for eldre som er utsatt for vold.

Målgruppen er eldre som er utsatt for vold eller krenkelser av fysisk, psykisk eller seksuell art. Det skriver Stavanger kommune på sine nettsider.

Kontakttelefonen er et prosjekt for tre år og den som ringer skal få råd og veiledning. Pårørende, naboer og andre som får kjennskap til slik vold kan også ringe.

Telefonen betjenes av fagfolk som har erfaring med slike problemstillinger. Kontakttelefonen er gratis for innringer, og den er åpen i vanlig kontortid fra mandag – fredag.

Kontakttelefonens nummer er 800 30 196

For mer informasjon se også: Vernforeldre