Vikarer jobbet 80 timer i uken

Flere vikarer jobber ulovlig i Haugesund kommune. Men rådmannen vil ennå ikke si opp avtalen med Konstali Helsenor.

Odd Henry Dahle

Rådmann Odd Henry Dahle i Haugesund har ikke bestemt seg for om kommunen skal bryte avtalen med Konstali Helsenor.

Foto: Haugesund kommune

Under et ekstraordinært formannskapsmøte onsdag, kom det frem at vikarbyrået Konstali Helsenor har brutt arbeidsbestemmelsene for vikarer utleid til Haugesund kommune.

– Useriøs aktør

Hovedtillitsvalgt Anita Torgersen i Norsk sykepleierforbund krever at kommunen sier opp avtalen med vikarbyrået.

– De fremstår som en useriøs aktør. Det har vi sett i andre kommuner som har brutt avtalen med dem, sier hun.

Noen av vikarene har jobbet 80-timers uker, andre har gått trippelvakter i helsesektoren.

– Vi har ett eksempler på menn som jobbet åtte søndager på rad, når arbeidsmiljøloven sier du kan jobbe annenhver søndag. Det er en vernelov, og vi er opptatt av at ansatte blir ivaretatt i forhold til den, sier hovedtillitsvalgt i fagforeningen Delta, Tove Josefsen.

Rådmannen ikke bestemt seg

Til tross for dette har ikke rådmann Odd Henry Dahle bestemt seg for om kommunen skal si opp avtalen med vikarbyrået.

– Den vurderingen går vi inn i nå. Vi må se på hvordan andre kommuner har opplevd dette, sier han.

Kommunen har avtale med Konstali ut sommeren.

– Vi forholder oss til avtalen, og gjør ingenting nå, sier Dahle.

– Bør dere ikke gå ut nå som det er avdekket lovbrudd?

– Det er nok ingen av partene interessert i.

Svein Konstali

Svein Konstali.

Foto: NRK

Konstali skylder på Haugesund

– Skyldes det at kommunen trenger vikarer i sommer?

– For meg er hovedgrunnen at mange kommuner er med på avtalen, og at Haugesund ikke kan gjøre noe ensidig her, sier Dahle.

Svein Konstali i Konstali Helsenor sier påstandene om ulovlige arbeidsforhold er ukjent for ham.

– Jeg var i Haugesund 24. mars, og fikk ingen signaler om brudd på arbeidstidsbestemmelsene, sier han.

Dersom det har skjedd brudd på lovverket, er det kommunen som har ansvaret, mener han.

– Jeg leier ut vikarer, ikke enkeltvakter. Jeg tenker at når jeg leier ut en vikar til Haugesund, så er det under avtale med kommunen at vedkommende skal gå i 100 prosent stilling. Jeg tror Haugesund forholder seg til avtalen de har med oss, uten å bryte arbeidstidsbestemmelsene, sier han.