Bankene gir sine ansatte superlån

Milliarder av subsidierte lånekroner pøses inn i boligmarkedet i Stavanger. De to største lokale bankene har alene gitt 2,5 milliarder kroner i rimelige boliglån til sine ansatte.

Bolighandel

I Sparebank 1 SR Bank betaler de over 900 bankansatte i regionen, kun 1,25 prosents rente på sitt boliglån.

Foto: Colourbox

Stadig flere bedrifter tilbyr sine ansatte rentefrie eller sterkt subsidierte boliglån i konkurransen på arbeidsmarkedet. De laveste rentene er nå nede i 1,25 prosent.

Ingrid Fure Schøpp

Ingrid Fure Schøpp, kommunikasjonsdirektør i Sandnes Sparebank.

Foto: Sandnes Sparebank

– Vi er jo i en region der det er stor konkurranse om arbeidskraft og vi ser jo at i konkurranse med oljenæringen som tilbyr andre lønnsvilkår enn det vi kan i bank, så har det stor effekt, sier Ingrid Fure Schøpp, kommunikasjonsdirektør i Sandnes Sparebank.

200 ansatte har lånt 410 milioner

Sandnes Sparebank er en bedrift med særskilt lav gjennomsnittsalder. Fra slutten av juni kan banken tilby ansatte boliglån til 1,75 prosents rente. Bankens 200 ansatte har lånt til sammen 410 millioner kroner til subsidiert rente. Betingelsene er alfa og omega i et marked med skyhøye boligpriser.

– Vi ser at det samlede beløpet utlånt til ansatte har økt de siste årene. Det gjenspeiler to ting. Det sier litt om snittalderen på dem som jobber his oss, og samtidig sier det noe om boligprisutviklingen Vi har nettopp gjennomført en medarbeidersamtale. Der sier 63 prosent av våre ansatte at det er svært viktig som en del av lønnen, sier Fure Schøpp.

900 ansatte har lånt 2,1 milliard

Thor Christian Haugland

Thor Christian Haugland, kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1 SR Bank.

Foto: Erik Waage / NRK

I Sparebank 1 SR Bank betaler de over 900 bankansatte i regionen, kun 1,25 prosents rente på sitt boliglån.

– Unge som kommer inn og begynner å jobber hos oss vektlegger at det er gunstige betingelser knyttet til boligfinansiering. Det har definitivt sin verdi, sier Thor Christian Haugland, kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1 SR Bank.

Totalt har de ansatte i banken lånt 2,1 milliard kroner. Det er nok til å fullfinansiere mellom 400 og 500 boliger i Stavanger.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Sparebank 1 SR-Bank.
Foto: Tom Edvindsen / NRK

– Syr sammen en totalpakke

– Vi bruker ikke bare lønnen som et konkurransekriterium i kampen om de beste hodene, men vi syr sammen en totalpakke der gunstige betingelser for boligfinansiering er en del av det, sier Haugland.

Han mener likevel ikke at subsidieringen banken gir bidrar ytterligere til prisvekst på boliger i regionen.

– Det er ikke slik at det er en utømmelig krukke for hver ansatt. Det er klare begrensninger for hvor mye hver ansatt kan låne til den typen betingelser, sier Thor Christian Haugland.

Oljebedriftene subsidierer enda mer

Men bankene er ikke alene om å tilby sine ansatte svært gunstige lånevilkår i boligmarkedet. Stadig flere får tilbud om billige lån fra arbeidsgiver. Oljebransjen er lite overraskende ikke noe unntak. ConocoPhillips gir nyansatte tilflyttere 30 prosent tillegg i lønn i ett år til bolig. I Eni får ansatte sterkt subsidierte boliglån, det samme gjør ansatte i GDF Suez og Total. I Shell får nyutdannet ansatte subsidierte boliglån. Andre har gode låneavtaler med bankene. Det får konsekvenser for boligmarkedet, mener Ingrid Fure Schøpp i Sandnes Sparebank.

– I tillegg til at du har høyt lønnsnivå, og goder i forhold til finansiering så er det ikke akkurat en bremse for boligprisutviklingen. Låneutgiftene for en familie i dag er veldig høye, så kan du få hjelp til å finansiere den så er det klart at det er et gode, Jeg tror også det er ekstra attraktivt i en region der prisene er såpass høye, sier hun.