Kompromiss om omstridt tursti

–Saken vil likevel ende i retten, sier beboernes advokat.

Kompromiss om tursti

Den uforsonlige striden om tursti langs Gauselvågen i Stavanger kan nå få en løsning.

Foto: NRK

Den uforsonlige striden om tursti langs Gauselvågen i Stavanger kan nå få en løsning.

Et politisk fleirtal i Stavanger kommune vil redusere turstien til et minimum for å skjerme naturen og kulturlandskapet.

Reduserer til et minimum

Det var stort oppmøte fra grunneiere på Gausel da Stavanger-politikerne torsdag kveld skulle ta stilling til spørsmålet om tursti langs Gauselvågen. Striden om turstien har pågått lenge. Nå åpner politikerne for å ta hensyn til presset fra beboerne.

–Vi er nødt til å sørge for at utformingen blir på en slik måte at det tilpasses maksimalt til dem som bor der, sier Helge Solum Larsen fra Venstre.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Video nsps_upload_2009_11_26_20_33_3_1352.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Det har vært harde forhandlinger med fylkesmannen som vil ha tursti langs sjøen på Gausel. Bare Fremskrittspartiet vil skjerme den private eiendomsretten. I kveld vedtok et flertall å redusere stien til et minimum og sikre privat eiendom på begge sider av stien.

–Vil ende i retten

–Nå er det Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre som sammen tar ansvaret for å forsøke å få dette i havn. Det betyr at vi nå er nødt til å be administrasjonen å utarbeide det vi gir instruks om. Så har jeg stor tro på at det er et flertall som kan holde helt inn. Jeg har også stor tro på at fylkesmannen vil akseptere det vi nå forsøker å få til, sier Solum Larsen.

Ingen av beboerne på Gausel ville torsdag kveld si noe om. Advokat Bjørn Stordrange sier at saken vil ende i retten.

–Krenkelsen av den private eiendomsretten står ikke i forhold til den allmenne nytteverdien av en tursti, sier han.

Hva synes du om striden om turstien i Gauselvågen?