Kommunen vil ikke ha postkassestativ i sentrum

Stavanger kommune vil ikke la Posten samle innbyggernes postkasser på samlestativ i sentrum, og foreslår en «vernesone».

Postkasser

I Stavanger har flere innbyggere fått brev fra Posten om at postkassene må flyttes og samles på stativ. Årsaken er ifølge Posten at det sendes mindre brev og annen post.

Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

Posten skal effektivisere, og vil ha flesteparten av de 2,4 millioner postkassene i Norge over på samlestativ. Mindre post er årsaken, ifølge Posten selv.

Arbeidet er allerede i gang, og i Stavanger har flere innbyggere nå fått brev fra Posten om at postkassene må flyttes. Det skaper opprør.

– Vi reagerer med vantro, sier Per A. Thorbjørnsen (V), leder av kommunalstyret for miljø og utbygging.

– Når de får tre uker på seg til å samle alle postkassene i en av hagene synes vi det er spesielt, sier nestleder i kommunalstyret for miljø og utbygging, Leif Arne Moi Nilsen (Frp).

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.

– Går hardt ut over ryggen

Siden 2000 har mengden post blitt halvert, og årlig synker mengden post med 5–10 prosent. Dette igjen fører til tyngre dager for postbudene. Blant annet ved at rutene har blitt lengre, og postbudene kan ha opp mot 800 stopp hvor de må inn og ut av postbilen ved hvert stopp.

– De dagene det er mye post og reklame går det hardt ut over ryggen, sier postbud Ola Lye.

Han er ikke i tvil om at samlestativ vil bedre hverdagen for postbudene.

– Det vil kutte ned på lange gåturer vi må ta fordi vi ikke kommer til med bilen eller fordi det ikke er forsvarlig å kjøre bil. Det ville garantert hjulpet.

Selv om mye post har blitt erstattet av elektroniske brev, er det fortsatt en del som skal leveres hver dag. Særlig pakker har det blitt mer av, ifølge Lye.

Dette sliter på budene, og saken er derfor også forankret i Postens HMS-tiltak.

Kart over Stavanger sentrum

Stavanger kommune vil ha en «vernesone» i sentrum, uten postkassestativer.

Foto: Stavanger kommune

Har ikke konkludert ennå

Men sentrum og flere bydeler rundt bør få fritak fra samlestativene, mener Stavanger kommune. Blant annet mener kommunen at trehusbebyggelsen gjør det vanskelig å finne egnede steder til samlestativer for postkasser.

Posten argumenterer med at det er trafikkfarlig å levere post i smale boliggater der det ferdes skolebarn. Ulykker er rapportert.

Pressesjef John Eckhoff i Posten understreker at prosessen i Stavanger fremdeles pågår og at samlestativer kun er ett av flere tiltak som gjøres for at Posten skal bli mer effektiv.

– Vi har verken konkludert eller fullført arbeidet i Stavanger. Men det sendes mindre post nå enn tidligere, og vi er helt nødt til å tilpasse tjenestene våre.

Begynner med opptil 25.000 husstander

Privatpersoner kan nekte å plassere samlestativ på sin eiendom, og det kan kommunen også.

Foreløpig er Randaberg, Tasta og Stokka kontaktet. Her er det rundt 23–25.000 husstander som skal samles. Deretter skal Vassøy og Hundvåg samles.

Posten melder om gode erfaringer. I Tananger er alle samlokaliseringer plassert på privat grunn.

Pressesjef Eckhoff opplyser også om at eldre og andre med bevegelsesproblemer kan ta kontakt med dem for å finne en løsning på hvordan posten kan leveres.

– Vi ønsker dialog, sier han.