Kommunen leier ulovlige leiligheter

Stavanger kommune plasserer hjemløse på leilighetshotell som kommunen selv ikke har godkjent.

Ulovlig leilighetshotel

Dette er et av de ulovlige leilighetshotellene Stavanger kommune leier rom i.

Foto: Ståle Frafjord

– Dette er ulovlig. Dersom de skal drive utleie på døgnbasis, det vi normalt kaller leilighetshotelvirksomhet, krever det en godkjenning, sier byggesakssjef i Stavanger kommune, Paul Paulsen.

Selskapet Stavanger Housing er nektet å drive leilighetshotel i utleiehusene selskapet disponerer. Likevel inngikk Stavanger kommune i 2011 en avtale med det samme selskapet om kjøp av midlertidig bolig på leilighetshotel for byens bostedsløse.

Paul A. Paulsen

Paul A. Paulsen, byggesakssjef i Stavanger kommune.

Foto: Siv Egeli / Stavanger kommune

Nekter for å drive leilighetshotell

– Drives utleien fra et ordinært bolighus kan de ikke gjøre det uten at det foreligger en godkjenning for å drive hotellvirksomhet, sier Paulsen.

Utleieselskapet selv nekter for at de driver leilighetshotelvirksomhet, men levekårsdirektøren bekrefter i et notat til kommunalstyret for levekår i mars i år at kommunen har inngått en kontrakt med selskapet om kjøp av leilighetshotellplasser for hjemløse.

Brukes som leilighetshotel

Karlsminnesgate 42 er at av husene man kan finne blant andre hoteller på bookingsteder på nettet. NRK kunne bestille leilighet i ett døgn for kr 800 pr natt.

Foto: Ståle Frafjord

Flere spekulerer i leiemarkedet

NRK har de siste ukene gjennomgåtte flere hundre byggesaksdokumenter fra Stavanger kommune. Stadig flere aktører spekulerer i å bygge om eneboliger i sentrumsnære strøk for å tjene penger på et presset leiemarked.

Et google-søk etter leilighetshotell i Stavanger viser flere boliger eid av selskapet Stavanger Housing, et selskap som har kjøpt opp en rekke bolighus i sentrale boligstrøk i Stavanger de siste årene.

De har pusset opp noen av dem, innredet flere leiligheter og leier dem ut. Andre av utleiehusene de eier eller selv leier, er langt mer slitt.

– Har fått avslag på utleie

En rekke av disse utleieboligene ligger ute på nettet som leilighetshotell.

Det er fullt mulig for hvem som helst å, via internett, leie en leilighet både for en, to og tre netter i flere av boligene, stikk i strid med den tillatelsen kommunen har gitt. En ettromsleilighet i blant annet Karlsminnegata tilbys for kr 800 natten. Det samme er tilfelle i Solbakkeveien.

Byggesakssjef Paul Paulsen bekrefter at fire av fem av de boligene NRK finner på nettet, ikke er godkjent for denne type utleie. Det femte er godkjent som hospits.

– Det er en overtredelse av det regelverket som er. På et par av disse fem boligene dere har nevnt foreligger det også et avslag på å bruke boligen som leilighetshotel, sier byggesakssjef Paul Paulsen.

Flere avslag

Allerede i desember 2008 avslørte byggeavdelingen i kommunen ulovlig byggearbeid og ulovlig bruk av bygninger ved flere boliger eid av selskapet. Den gang het selskapet Stavanger leilighetshotell. I løpet av vinteren skifter selskapet navn til Stavanger Housing.

Samtidig får selskapet, som allerede på dette tidspunkt disponerer 41 leiligheter i en rekke trehus i Stavanger, også avslag på flere søknader om å bygge om eneboliger til flere leiligheter. Kommunen ønsker av hensyn til bomiljøet at husene ikke skal brukes til hotellvirksomhet.

Varsel om tvangsmulkt

Allerede i 2009 truet byggesaksavdelingen i Stavanger kommune med tvangsmulk fordi en rekke hus ble brukt ulovlig som leiligghetshotell.

Kontrakt

Sommeren 2011, to år etter at byggesaksavdelingen i Stavanger avslo også bruken av Karlsminnesgata 42 til hotellvirksomhet, utlyser sosialetaten i den samme kommune et anbud. Anbudskonkurransen gjelder leie av hotell og leiligheter for kommunens hjemløse

– Dette er brukere som får såkalt tidsavgrenset vedtak. De bor der i korte perioder i påvente at vi skal finne et egnet kommunalt tilbud, sier levekårsdirektør Per Haarr i Stavanger kommune.

Levekårssjef uvitende om manglende tillatelse

Kontrakten som inngås med Stavanger Housing om kjøp av midlertidige plasser til bostedsløse, begynte å gjelde fra 20. april i fjor.

– Når det gjelder hospits har vi to avtaler. Når det gjelder leilighetshotell har vi inngått avtaler med Stavanger Housing og Rental In, sier Haarr.

Han er ikke kjent med at Stavanger Housing ikke har fått tillatelse til å drive leilighetshotell fra sine boliger.

Leilighetshotell

Boligene til Stavanger Housing ligger ute på flere store bookingbyråer på nettet hvor man kan bestille rom fra ett og to døgn.

– Det har nok sklidd litt ut

I Østervåg sitter daglig leder i Stavanger Housing, Arild Johannesen, og kategorisk avviser at han driver med leilighetshotell.

– Nei, dette er ikke leilighetshotell, sier Johannesen.

Allerede i 2009 bekreftet han i et brev til byggesaksavdelingen at utleiehusene ikke lenger skulle brukes til leilighetshoteldrift.

Når NRK konfronterer ham med at en rekke eneboliger selskapet leier ut defineres som leilighetshotell på alle boookingsteder på nettet og at vi selv kunne bestille både ett og todøgnsopphold i flere av leilighetene, innrømmer Johannesen at det er mulig.

– Det har nok sklidd litt ut i det siste, sier Johannesen

15 millioner fra kommunen til leilighetshotell

Stavanger Housing er et av de store selskapene på utleiemarkedet. Mange av leilighetene leies også ut på langtidskontrakter. Det har de også adgang til i henhold til husleieloven i likhet med andre huseiere om leiligheten er lovlig.

Men å leie ut på korttidskontrakter og ned på døgnleie er ulovlig. Det betraktes det som næringsvirksomhet og det krever en omregulering av boligen.

Hvor mange leiligheter det totalt dreier seg om, er Johannesen usikker på. Fire av husene benyttes av sosialetaten til hjemløse på korttidsopphold. Behovet for denne type leiligheter blir bare større. I fjor betalte kommunen 15 millioner kroner for å gi husløse tak over hodet.