Støy i Paradis fører til varsel om tvangsmulkt

Stavanger kommune varsler tvangsmulkt til NSB fordi de ikke får svar på spørsmål om støymåling.

Jærbanen

Oppstillling av tog i Paradis fører til støy, frykter naboene. Men hvor mye, har NSB ikke svart på.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det er Paradis Naboforening som har tatt opp støyplagene fra driftsbanegården.

I mai i år ba Stavanger kommune NSB om dokumenstasjon på støyen fra driftsbanegården i Paradis, gjennom et såkalt støysonekart.

Da fristen gikk ut 19. juni hadde kommunen ikke fått denne dokumentasjonen.

- Forundret over NSB

"Stavanger kommune kan heller ikke se at NSB har kontaktet oss på annen måte i sakens anledning innen fristen", heter det i et brev fra kommunen til NSB.

- Vi hadde venta at en seriøs bedrift som NSB skulle svare oss, kommenterer helsesjef i Stavanger, Egil Bjørløw.

Nå varsler han tvangsmulkt på 1000 kroner dagen fra 20. august, dersom ikke NSB oppfyller kravet til dokumentasjon.

Jernbaneverket beklagar

- I løpet av ettermiddagen har Jernbaneverket tatt kontakt med helsesjefen i Stavanger og beklaga det som har skjedd.

Det fortel informasjonssjef Hennig Lode. Han er usikker på kva som har skjedd, men reknar med at den manglande tilbakemeldinga skuldast at saka har blitt ein kasteball mellom NSB og Jernbaneverket.

- Men nå skal kommunen få eit svar i løpet av nokre dagar, helst i løpet av denne veka, lovar Lode.

Naboane reagerte

Da Godsterminalen blei flytta til Ganddal, håpet mange i Stavanger at området i Paradis skulle frigjøres til annet bruk.

Trøbbel i Paradis

Men NSB ønsker fortsatt å bruke driftsbanegården, og den er nå delvis i bruk som oppstillingsplass for togene på Jærbanen. Det er denne virksomheten som har fått naboene i området til å reagere.

Den planlagte utbyggingen i Paradis i Stavanger

Det er i dette området NSBs driftsbanegård skaper strid.

Foto: Fotomontasje:Linda Blom