Hopp til innhold

Kommunar får dekka koronautgifter

Regjeringa gir kompensasjon til kommunane, for ekstrautgifter dei har hatt i samband med koronatiltak i 2022. NRK har tatt stikkprøvar av 10 kommunar, for å sjekke kor store kostnader dei har hatt, og den viser at Stavanger kommune kan rekne med å få dekka 258 millionar kroner.

– Dette er pengar som Stavanger alt har tatt med, når budsjettet for neste år blir lagt fram, seier ordførar Kari Nessa Nordtun (Ap).