Kolumbus har tapt 8,8 millioner

Rot i det nye billettsystemet til Kolumbus har kostet nesten 9 millioner kroner så langt.

Kolumbuskort
Foto: Siri Bjelland Berven / NRK

Problemene rundt det nye billettsystmet til Kolumbus fortsetter. Hittil i år har det kostet nærmere 9 millioner kroner i tapte inntekter. Mesteparten skyldes at passasjerene ikke har fått betalt. Og det fører igjen til budsjettsprekk for kollektivselskapet.

Bussen går, ofte full av passasjerer. Men det er slett ikke alle som får betale. Det nye billettsystemet til Kolumbus ble innført fra nyttår. Første tertial ble tapet på grunn av feil 3,6 millioner kroner. Andre tertial økte tapet til 5,2 millioner kroner. 

Uten ekstra busser

Samferdselspolitiker for Venstre, Tormod Andreassen, slår fast at dette går ut over passasjerene.

- Når bussen er overfylt i rushtrafikken så har ikke Kolumbus penger til å sette inn ekstra busser. Pengene går inn i det sluket som det nye billetteringssystemet har blitt, sier Tormod Andreassen.

Samtidig skriver Kolumbus i sin rapport at det neppe er noe å hente hos leverandøren av billettsystemet. Q-free har gitt beskjed om at det er høy risiko med gjennomføringen av systemet og da har de sitt på det tørre.

Ansvar

Tormod Andreassen mener han er  for dårlig informert fra Kolumbus.

- Vi er ikke blitt forespeilt en tertialrapport på over fem millioner kroner i minus på grunn av et billetteringssystem. Faktisk ble vi gjort oppmerksom på at det skulle vært tatt høyde for dette i budsjettet. Det er det tydeligvis ikke gjort. Da ligger det et mye større ansvar her, sier Andreassen.

Usikkerhet

Direktør Tor Geir Espedal i Kolumbus mener de har informert godt nok, men han forstår at det blir stilt spørsmål ved at selskapet har tapt 8,8 millioner kroner i inntekter på grunn av vansker med det nye billetteringssystemet.

- Jeg tror vi også er blitt litt overrasket over at risikoen var så høy som den var. Men når det er sagt vil jeg si at vi har informert i forkant. En måtte regne med en usikkerhet på opp til ti millioner i forbindelse med inntektsanslagene for 2006, sier Espedal.