Normal

KOLS-pasienter får mobil helsehjelp

Fra høsten av skal KOLS-pasienter i Stavanger få mobil helsehjelp. I et nasjonalt prosjekt har Stavanger og tre andre byer fått 30 millioner kroner øremerket prøveordningen.

NorApp - nettbrett
Foto: Guro Kvalnes / NRK

Fra en iPad hjemme i stua, kan 150 KOLS-pasienter i Stavanger fra høsten av ta egne helseprøver.

Sammen med Oslo, Trondheim og Sarpsborg blir Stavanger en del av et nasjonalt prosjekt der personer med kroniske sykdommer følges opp hjemmefra - blant annet gjennom prosjektet Helse@Hjemme.

Regjeringen har øremerket 30 millioner kroner til prosjektet som skal styres av Helsedirektoratet.

Sykehus og kommune skal samarbeide

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø har vært leder for styringsgruppen for det nasjonale prosjektet, og sier at Helse Stavanger har lang erfaring med såkalt avstandsoppfølging av kronisk syke.

Christine Sagen Helgø

Christine Sagen Helgø har vært leder for styringsgruppen for det nasjonale prosjektet.

Foto: Sebastian Winum Storvik / NRK

Vi ønsker å bygge videre på disse erfaringene, og prøve ut en samspillsmodell mellom sykehus og kommunen som sikrer personer med KOLS får avstandsoppfølging i et lengre perspekt i enn i dag, sier Sagen Helgø.

I tillegg utvides målgruppen til også å omfatte KOLS pasienter med flere diagnoser.

Nok med en iPad

Nestleder av kommunalstyret for levekår i Stavanger, Per A. Thorbjørnsen, sier prosjektet kan endre hele Hesle-Norge - dersom det blir vellykket.

Per A. Thorbjørnsen

– En vinn-vinn-situasjon, sier Venstres Per A. Thorbjørnsen om ordningen.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Kolspasienter kan sitte med sin egen iPad, ta noen prøver, sende dem inn til sjukehuset og få resultatet, sier han.

Han mener dette er en vinn-vinn-situasjon fordi også de pårørende er involvert.

– Det betyr færre innleggelser og en langt bedre hverdag for disse pasientene, sier Thorbjørnsen.

Flere nyheter fra Rogaland

Ekstremværet Knud.

«Knud» slo ut nødnettet: – Det er en skandale

Allerede i 2016 viste det seg at nødnettet var sårbart for strømbrudd. Myndighetene lovet bedring, men likevel klappet det sammen under uværet i helgen.