Kollisjon ved Hafrsfjord bro
Foto: Jorunn Nesvik

KOLLISJON VED HAFRSFJORD BRU:

  • EIN PERSON TIL SJUKEHUS:

    Motorsyklisten er frakta til sjukehus med beinskadar etter ulukka i sørenden av Hafrsfjord bru i Sola i ettermiddag. Køyretøya er nå dregne ut av vegbanen, og trafikken har byrja å flyta.

    Kollisjon ved Hafrsfjord bro
    Foto: Jorunn Nesvik