KOLLISJON PÅ FLYPLASSVEGEN:

To bilar har kollidert på Flyplassvegen på Sola. Skadeomfanget er ukjent.