Kollektivselskap starter bilutleie

Hva om du kan reise med buss, tog, båt og leie bil med én billett? Den løsningen tror kollektivselskapet Kolumbus vil redusere bilbruken i framtiden.

Buss og fotgjengere ved Rutebilstasjonen i Stavanger

35.000 ansatte i Sør-Rogaland er med på hjem-jobb-hjem-ordningen. Nå skal de også kunne låne elbil.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

– Vi vil tilby en leiebil når de skal til og fra barnehagen, eller når de skal på hytta og ikke får det til med kollektive transportmidler, sier direktør Odd Aksland i det fylkeskommunale kollektivselskapet Kolumbus i Rogaland.

Kolumbus er allerede tidlig ute med å teste ut føreløse busser. Nå er de ifølge seg selv det første kollektivselskapet i landet som tilbyr leiebiler til kundene sine.

– Dette handler om å redusere bilbruken i størst mulig grad.

Foreløpig er ikke prisnivået fastsatt, men Kolumbus jobber med en pakkeløsning for de reisende.

– Vi ser for oss en abonnementsløsning. Det kan være et månedskort som inneholder buss, tog, båt og et antall døgn eller kilometer du kan leie bil. I første omgang kommer vi til å teste ordningen opp mot våre kunder i Hjem-jobb-hjem, forteller Aksland.

El-biler

Bildeling med el-bilder kommer snart inn i ordningen.

Foto: Trym Robberstad

35.000 får leie bil

Målet for ordningen er å fjerne behovet for egne biler i privathusholdningen. I første omgang skal et lite antall biler tilbys.

Direktør i Kolumbus, Odd Aksland i Stavanger sentrum

Kolumbusdirektøren vil ha flere til å bli kollektivpassasjerer på Nord-Jæren.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

– Byvekstavtalen på Nord-Jæren uttaler et mål om nullvekst for persontransport med bil. Det er mange brikker som skal på plass for å få til det, men vi tror at dette kan være et godt supplement for å gjennomføre målet, sier Aksland.

De første som får tilgang til leiebilene er de 35.000 ansatte i mobilitetsprosjektet Hjem-jobb-hjem.

Det er to år siden Hjem-jobb-hjem ble lansert på Nord-Jæren for å få folk til å parkere privatbilen en eller flere dager i uka. Prosjektet gir de ansatte i 265 bedrifter månedskort for tog, buss og elsykkel til 500 kroner.

– Når vi ser at en bedrift har en veldig høy andel av ansatte som kjører privatbil, så setter vi inn kreftene der. Vi starter samtaler med den enkelte ansatte og kanskje kan vi tilby endringer i bussrutene, slik at det blir enklere å bruke dem, sier Aksland.

Gjennom mobilitetsprosjektet Hjem-jobb-hjem har Kolumbus gått fra et kollektivselskap til et mobilitetsselskap.

– Mobilitet handler om friheten til å bevege seg. Hvis vi gjør det enkelt for kunden, så tenker vi at de ikke blir like avhengig av bilen lenger.

Endret reisevanene

Tog på Stavanger stasjon

Togskinnene har overtatt for motorveien for Tore Thommassen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Tore Thommasen jobber hos Statens vegvesen i Stavanger sentrum. Han var tidligere en matpakkekjører, som brukte privatbil til og fra jobb.

– Men nå tar jeg bussen fra hjemmet og ned til toget, og tar toget hit til Stavanger. Jeg bruker kortere tid på det nå, enn om jeg hadde brukt bil, sier Thomassen.