Klinikksjefen tar permisjon

Etter usedvanlig krass kritikk fra Helsetilsynet denne uken, tar direktøren for psykiatrisk klinikk i Helse Fonna permisjon for å drive forskning.

Haugesund sykehus

Helsetilsynet mener en kvinne ble feildiagnosert og feilbehandlet i fire år ved sykehuset, som får krass kritikk i en rapport.

Foto: NRK

Tirsdag denne uken kom Helsetilsynet med en usedvanlig krass rapport om psykiatrisk klinikk ved Haugesund sjukehus.

Bakgrunnen for kritikken, er at Helsetilsynet mener at en kvinne ble feildiagnosert og feilbehandlet over flere år ved sykehuset.

Nå tar altså klinikksjef Anne Lise Kvalevaag permisjon fra stillingen sin. Det skriver Haugesunds avis .

Skal forske

Det var under et møte med Helsetilsynet i går at det ble bestemt at Kvalevaag tar en pause fra direktørstillingen.

– Det er klart at når Helsetilsynet sier det har blitt etablert en ukultur, er ledelsen sentral i dette. Permisjonen er et valg klinikkdirektøren har tatt selv; det ligger ikke noe dramatisk i det, sier Kari Ugland, administrerende direktør i Helse Fonna, til avisen.

Kvalevaag skal ha permisjon fra 1. april for å drive forskning. Ugland vil ikke kommentere hvor lang permisjonen blir.

– Bakgrunnen er at hun har stått i stillingen i mange år og har behov for å gjøre noe annet, sier Ugland.

Ba om møte

Det var Helse Fonna som ba om et møte med Helsetilsynet.

– Vi fikk en grundig gjennomgang av saken, og tilsynet begrunnet hva de skriver i rapporten. De pekte på områder innenfor pasientbehandling der vi må bli bedre, sier Ugland til avisen.

Hun vil foreslå for styret i Helse Fonna på styremøtet i dag, at det skal leies inn ekstern bistand for å gå gjennom rutinene ved psykiatrisk klinikk.