Hopp til innhold

Kler av og kroppsvisiterer barna

Barnevernsinstitusjonen Lindøysenteret får krass kritikk for å utsette barna for ydmykelser og krenkelser.

Barnevern
Foto: Colourbox.no

Alle barn må kle av seg for å bli kroppsvisitert på barnevernsinstitusjonen Lindøysenteret i Stavanger.

Lindøysenteret fikk alt i juni i fjor pålegg om å slutte med den ulovlige praksisen, uten at dette ble fulgt opp,

- Det synes vi er alvorlig. Vi har en forventning om at pålegg som vi gir blir etterlevd med en gang, sier seniorrådgivar Helge Haga hos Fylkeslegen.

Brudd på reglene

Barnevernsinstitusjonen Lindøysenteret har hatt som praksis at alle barn alltid må kle av seg for å bli kroppsvisitert. Dette er brudd på reglene, og Fylkeslegen meiner dette er svært alvorlig fordi det påfører barna unødvendige krenkesler.

- Det er helt klart inngripende tiltak som oppleves som integritetskrenkende for barnet. Det må tas individuelle vurderinger, og må gjøres så skånsomt som mulig.

Svekker rettsikkerheten

Da Fylkeslegen gjennomførte tilsyn ved Lindøysenteret i november ifjor, ble det også avdekket at protokollene som skal føres etter et tvangsinngrep ikke ble skrevet ferdig før 1-2 måneder etterpå.

- Når det gjelder tvangsbruk, skal det protokollføres. Disse protokollene skal gjennomgås med barna for at de skal få en anledning til å uttale seg i forhold til denne tvangsbruken, og kunne klage til tilsynsmyndigheten. Når dette blir gjort lenge etterpå svekkes rettsikkerheten for barna.

Beklager

Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra Bufetat, men etaten har overfør Fylkeslegen beklaget, og lovet å rette opp sin ulovlige praksis.

- De tar selvkritikk på dette, og skal rette opp dette umiddelbart, sier Haga.