Klart for bygging av tinghus

Regjeringen bevilger penger på statsbudsjett slik at nye Haugaland tinghus kan stå ferdig ved årsskiftet 2007/2008.

Regjeringen har satt av 21,9 millioner kroner på neste års budsjett slik at byggingen av både Haugaland tinghus og Gjøvik tinghus kan settes i gang.

- Jeg tar dette som en bekreftelse på det som kom i revidert statsbudsjett i vår. Jeg synes det er veldig hyggelig. På den andre siden ville det jo vært oppsiktsvekkende at det ikke kom penger på statsbudsjettet nå, sier ordfører i Haugesund, Petter Steen. 

Han venter at byggingen av tinghuset kommer i gang umiddelbart.

- Jeg håper inderlig at Domstolsadministrasjonen i Trondheim skjønner signalet denne gangen, slik at vi ikke må vente til oppunder jul og stortingsvedtaket før en kan komme videre i prosessen. Nå må det i alle fall være greit å komme i gang.

- Har du tro på at det skjer?

- Etter denne føljetongen vet en snart ikke hva en skal tro. Men jeg forventer faktisk det, sier Steen.