Klare til omkamp om studentbetaling

Studentene krever at KrF og Venstre nok en gang sørger for at gratisprinsippet i høyere utdanning blir stående. Regjeringen vil ha skolepenger for internasjonale studenter.

Demonstrasjon mot internasjonale skolepenger

Det har allerede vært en runde i Stortinget om skolepenger for internasjonale studenter. Nå er det klart for en ny.

Foto: ISU-NORWAY

– Venstre har alltid vært mot dette og kommer også denne gangen til å kjempe mot at det åpnes for å ta skolepenger, sier Iselin Nybø (V), i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Hun er enig med studentorganisasjonene som frykter dominoeffekt når regjeringen vil innføre internasjonale skolepenger. I forslaget til statsbudsjett vil regjeringen innføre skolepenger for internasjonale studenter fra land utenfor EU/EØS, til tross for at et samlet storting sa nei til dette for under ett år siden.

Regjeringen kutter i bevilgningene til universiteter og høgskoler med 80,5 millioner kroner og anbefaler institusjonene å ta inn dette gjennom skolepenger.

Studentene setter sin lit til Venstre og KrF

Studentorganisasjonene forventer at de to partiene sørger for at forslaget ikke får gjennomslag i Stortinget denne gangen heller.

Anders Kvernmo Langset

Anders Kvernmo Langset er leder i Norsk studentorganisasjon.

Foto: Renold Tennysen Christopher / NRK

– Vi reagerer på at regjeringen bevisst går imot Stortinget. Dette kan ikke Venstre og KrF godta. Dette forslaget vil Norge tape på, sier leder i Norsk studentorganisasjon, Anders Kvernmo Langset.

– Vi håper og tror Venstre og KrF igjen vil sørge for at gratisprinsippet består. Dette er en direkte trussel mot alle studenter, sier leder i International Students Union Norway (ISU), Abbas Sharif.

– Vi forventer at Venstre and KrF vil gå imot dette. Går forslaget gjennom vil det være en forferdelig nyhet for alle studenter i Norge. Det vil også påvirke de som jobber med internasjonale studenter, som det da vil bli mange færre av, sier nestleder i ISU, Daniel Hernández Iniesta.

Iselin Nybø

Iselin Nybø sitter i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen for Venstre.

Foto: Erik Waage / NRK

Venstre: – Klar til ny kamp

Og Iselin Nybø er klar til å kjempe mot skolepenger nok en gang.

– I skolesektoren er dette et av de aller viktigste punktene som Venstre og KrF nå må ta tak i når vi går i forhandlinger med regjeringen. Det er et flertall i Stortinget mot dette, og vi kommer til å kjempe mot dette også i år. Vi har alltid vært mot skolepenger, og vi skal fortsatt være mot skolepenger, sier Nybø.

– Det å åpne døren for skolepenger kan både føre til skolepenger for alle studenter på sikt, også norske og studenter fra EU. Vi mister også mange flinke internasjonale studenter, slik det har vært i andre land som har åpnet for tilsvarende som det regjeringen nå ønsker. Vi mener å åpne døren på gløtt for skolepenger vil få svært uheldige konsekvenser og denne døren bør forbli lukket, sier hun.

KrF: – Lite begeistret

Anders Tyvand

Anders Tyvand sitter i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen for KrF.

Foto: Hans Christian Eide / NRK

KrF er også klare til en ny kamp mot skolepenger for internasjonale studenter

– Vi vil ikke være med på å ta et første skritt på veien mot en generell innføring av skolepenger i Norge. Vi vil at alle skal ha muligheten til å ta utdanning i Norge, og da er gratisprinsippet viktig. Samtidig er vi bekymret for at studenter fra fattige land ikke skulle ha råd til å studere i Norge, sier Anders Tyvand, som sitter i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen for KrF.

– Vi er lite begeistret for at regjeringen igjen foreslår å innføre skolepenger for internasjonale studenter, men jeg er glad for at solidaritetsstudentene skjermes, og at regjeringen presiserer at den ikke vil innføre generelle skolepenger i Norge, sier han.