Klar beskjed til oljebransjen: – Det er ingen plass å gjemme seg

Equinor vil vokse og bli et større selskap. Ikke forenelig med klimamålene, advarer petroleumsøkonom Klaus Mohn. – Produksjonen må ned, sier han.

Klaus Mohn

Professor i petroleumsøkonomi, Klaus Mohn, tror norsk oljepolitikk i større grad enn i dag vil vikles inn i klimapolitikken – og det vil få konsekvenser for bransjen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Klaus Mohn kunne nok hatt et mer velvillig publikum da han inntok talerstolen på advokatfirmaet Kluges oljekonferanse i Stavanger denne uka.

Konferansesalen var nemlig full av dresskledde folk fra oljebransjen.

– Produksjonen av olje og gass på verdensbasis må ned hvis vi skal nå klimamålene, det er ingen vei utenom. Alle knapper må trykkes på, det er ingen plass å gjemme seg! sa Mohn, professor i petroleumsøkonomi og kommende rektor ved Universitetet i Stavanger.

Dette til tross: Norsk olje- og gassbransje er rimelig optimistisk for tiden. Rett før Mohn inntok scenen pekte Tore Guldbrandsøy fra analyseselskapet Rystad Energy ut 14 brønner som skal bores i 2019. Utbygging her kan gi 2 milliarder fat olje.

Videre har norske selskaper som Aker BP og Equinor stadig ambisjoner om videre vekst.

– Vi har en ambisjon om å ikke bli mindre, sier finansdirektør i Equinor Lars Christian Bacher lattermildt til NRK idet han setter seg i en bil etter konferansen onsdag.

Ambisjoner om vekst

Men Klaus Mohn peker på sine grafer og søyler, og ødelegger moroa. Fortsatt vekst er nemlig langt fra en selvfølge, ifølge Mohn, som også har vært medlem av Klimarisikoutvalget.

– Jeg føler det er et visst sprik mellom ambisjonene i næringen og det som forutsettes for at vi skal lykkes med klimapolitikken, sier han.

– De fleste oljeselskapene har vekstambisjoner både på kort og lenger sikt, men det verden trenger, er reduksjon.

Stadig flere politikere i Europa har tatt dette inn over seg, ifølge Mohn.

– I Norge har vi operert med et skille mellom olje- og klimapolitikk. Det blir mer problematisk i tiden som kommer.

Høyere CO₂-pris

Norsk oljebransje har i lang tid argumentert med at vi har klimavennlig produksjon av olje og gass. Dette er ikke så viktig i det store bildet, ifølge Mohn.

– Det viktigste for oljeselskapene på lang sikt er å ha et konkurransedyktig kostnadsnivå etter at kostnadene ved CO₂-utslipp er betalt.

Ifølge IEA forutsetter klimamålene fra Paris en CO₂-pris på rundt 130 dollar per tonn i 2040. I dag koster det 26 dollar å slippe ut et tonn CO₂.

En så markant økning kan få store konsekvenser for etterspørsel og pris i oljemarkedet, og dermed også for lønnsomheten.

– Det viktigste er å få opp kostnadene på CO₂-utslipp i verden.

– Vi er robuste

Lars Christian Bacher i Equinor påpeker at de i dag operer med en CO₂-pris på 55 dollar per tonn, uavhengig av land eller prosjekt.

Lars Christian Bacher

Lars Christian Bacher, finansdirektør i Equinor.

Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

– Vi ønsker å være robuste i en mulig framtid der det blir en høyere pris på karbon, men også drive fram en forbedring, slik at vi faktisk stimulerer til lavere utslipp av CO₂ per fat produsert. I dag ligger vi på halvparten av verdensgjennomsnittet, og det er et betydelig bidrag, sier Bacher.