Kjører uten godkjent bemanning

Hver tredje ambulanse fyller ikke Helsetilsynets krav.

Illustrasjonsbilde: Ambulanse

Hver tredje ambulanse fyller ikke Helsetilsynets krav til bemanning. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

14.juli gjennomførte Helsetilsynet kontroll med samtlige ambulanser i helseforetakene over hele landet.

Den dagen hadde Helse Fonna tilsammen 18 ambulanser i aktivitet. Sju av disse kjørte uten godkjent bemanning.

Det betyr at disse ambulansene enten var bemannet med bare en person eller at en av mannskapene ikke hadde de kvalifikasjonene som kreves.

Helse Fonna hadde dårligere ambulansebemanning enn landsgjennomsnittet.
I hele Norge ble det kontrollert 488 ambulanser, 111 av disse hadde ikke godkjent bemanning.

Kontrollen av ambulansene var varslet på forhånd.

–Alvorlig

Helsetilsynet er langtfra fornøyd med resultatene fra underskelsen av ambulansebemanningen i sommer.

Det er alvorlig at hver fjerde ambulanse er bemannet med kompetanse som ikke er i tråd med forskriftene. Særlig med tanke på at dette er minimumskrav, og at vi ønsker at de skal være høyere, sier saksbehandler Bjørn Jamtli i Helsetilsynet til Aftenposten.

Helse Stavanger var et av de foretakene som kom best ut av bemanningskontrollen. Her var det bare en av de 15 ambulansene som var aktive den 14.juli som ikke hadde godkjent bemanning.