Hopp til innhold

– Mange er ikke klar over at de er ruspåvirket når de kjører

Bare de færreste som blir tatt for promillekjøring, er kun påvirket av alkohol. De fleste kjører i blandingsrus, eller er påvirket av medikamenter. – Legene må ta mer ansvar, mener Trygg Trafikk.

Video acf55e38-ec8c-460a-8e78-3e87a13efd8c.jpg

VIDEO: Denne føreren var verken påvirket av alkohol eller andre stoffer, og han finner det skremmende at mange kjører i ruspåvirket tilstand.

– Vi har sett gjennom mange år at promillekjøring omfatter mer enn alkoholpåvirket kjøring. Medikamenter og ulovlige rusmidler øker stadig, sier politiinspektør Edgar Mannes i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

Flest i medikamentrus

Edgar Mannes

Edgar Mannes er bekymret over utviklingen. (Arkivfoto)

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

En rapport utarbeidet av Utrykningspolitiet (UP), Folkehelseinstituttet og Transportøkonomisk institutt i 2009, viser at 0,2 prosent av de som ble testet for promille var påvirket av alkohol. 4,2 prosent var påvirket av medikamenter, mens to prosent var ruset på narkotika.

Rapporten viser at rus er en medvirkende årsak til nærmere 50 prosent av alle trafikkulykker som skjer i Norge. Dette er en skummel utvikling, mener Mannes.

– Vi ser at ruspåvirkede førere står for en stor andel av alvorlige trafikkulykker. Det er bekymringsverdig at vi tar så mange uten narkometer, og vi ser på blodprøvene at de som er alkoholpåvirket også ofte er påvirket av andre stoffer, sier Mannes.

Stort behov for narkometer

I Haugaland og Sunnhordland politidistrikt ble det tatt nærmere 300 promillekjørere i 2011, og flere av disse var påvirket av andre rusmidler enn bare alkohol.

Etter planen skulle UP ta i bruk narkometer fra sommeren i fjor, men utstyret er fortsatt under utvikling. Derfor er det viktig for politiet å se på atferden til dem som blir stoppet.

– Tjenestemennene må gjøre en vurdering av førerne for å se om de kan være ruspåvirket. Vi vet at et narkometer er under utarbeiding, og det skal kunne gi oss en mulighet for å måle ruspåvirkning gjennom medikamenter eller narkotiske stoffer, sier Mannes.

– Legene må ta mer ansvar

Ingrid Lea Mæland

Ingrid Lea Mæland mener legene må ta mer ansvar.

Foto: tryggtrafikk.no

Distriktsleder, Ingrid Lea Mæland, i Trygg Trafikk i Rogaland mener legene må ta mer ansvar når de skriver ut medikamenter.

– Mange er ikke klar over at de er ruspåvirket når de kjører. Vi mener legene har ansvar for å opplyse om virkningen av medisinene de deler ut, og fortelle at en rød firkant på boksen betyr at du er ruspåvirket og ikke kan kjøre bil, sier Mæland.

Hun mener også politiet bør gripe sterkere fatt i kjøring i medikamentrus.

– Vi trenger mer kunnskap om dette, og da må det være et samarbeid mellom politi, fylkesmann og leger. Politiet må få mer struktur på håndteringen av dette, og vurdere hvem som er skikket til å kjøre, sier Mæland.

Trygg Trafikk vil også ha bredere testing av personer som er involvert i trafikkulykker.

– Kunnskapen om det reelle omfanget er mangelfullt. Det er ikke en utvidet praksis for å ta blodprøve av alle som er involvert i alvorlige trafikkulykker i dag, og det må vi få på plass, sier hun.