Dette har skjedd fem ganger det siste året

Flere kjøretøybranner hittil i år gjør at både personbil- og yrkessjåfører år til anskaffelse av gassmasker for sikkerhets skyld.

Bilbrann i Byfjordtunnelen

Denne bilen begynte å brenne inne i Byfjordtunnelen i februar i år. Bilføreren oppdaget ikke brannen før andre bilister blinket med lysene.

Foto: NRK / NRK

Lørdag skjedde det for femte gang hittil i 2013: Et kjøretøy tok fyr inne i Byfjordtunnelen på E39. Innbyggere i Rennesøy kommune, folk på vei mellom Nord- og Sør-Rogaland og en rekke hytteeiere på øyene i Ryfylke har måttet vente i mer enn én kø i år.

Dagny Sunnanå Hausken

Dagny Sunnanå Hausken.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Totalt har fastlandsforbindelsen mellom kommunene Randaberg, nord for Stavanger og øykommunen Rennesøy hatt fem branner hittil i år.

– Ulykker nesten ukentlig

– Jeg synes dette er skremmende, sier Dagny Sunnanå Hausken, ordfører i Rennesøy.

Hun kjører selv mye gjennom Byfjordtunnelen (mellom Randaberg og øya Sokn i Rennesøy) og Mastrafjortunnelen (mellom øyene Mosterøy og Rennesøy), som til sammen utgjør det som kalles Rennfast på E39.

– Det skjer ulykker så ofte. Vi opplever det, ja, jeg synes nesten det snart er ukentlig, sier hun.

Tar en med ulykker, har Byfjordtunnelen blitt stengt ni ganger det siste året.

– Høyt sammenlignet med øvrige veier

Et firma som selger gassmasker mener dette, kombinert med den dramatiske brannen i Gudvangatunnelen lenger nord på Vestlandet i sommer, medvirker til at også vanlige bilister nå kjøper seg gassmasker de kan ha i bilen i tilfelle brann.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Etter en ny brann i Byfjordtunnelen på E39 lørdag har antallet branner i tunnelen kommet opp i fem bare det ssiste året. Salget av gassmasker - både til yrkes- og privatbilsjåfører - øker.

VIDEO: Etter en ny brann i Byfjordtunnelen på E39 lørdag har antallet branner i tunnelen kommet opp i fem bare det siste året. Salget av gassmasker – både til yrkes- og privatbilsjåfører – øker.

Statens vegvesen har ikke noe godt svar på hvorfor antall hendelser i tunnelene er så høyt.

– Det ser ut til å være mye sammenlignet med det øvrige veinettet. Samtidig vet vi at en brann ute på veiene ellers, ikke får like stor oppmerksomhet, sier Njål Hanasand i Vegvesenet.

Er under oppgradering

Brannsjef i Brannvesenet Sør-Rogaland, Henry Ove Berg, sier gassmaskene kun må sees på som et supplement. Å bygge nye tunneler sikrere er det viktigste, mener han.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Brannsjefen i Brannvesenet Sør-Rogaland var gjest i NRK Rogalands 18.40-sending mandag 30. september.

VIDEO: Brannsjefen i Brannvesenet Sør-Rogaland var gjest i NRK Rogalands 18.40-sending mandag 30. september.

Tunnelene oppgraderes nå blant annet med kameratutstyr slik at Vegtrafikksentralen i Bergen kan se det på skjerm umiddelbart. Rennesøy-ordføreren klarer ikke helt å slå seg helt til ro med det.

– Jeg skal nå skrive til Samferdselsdepartementet og be om en ny risikovurdering av tunnelene, sier Dagny Sunnanå Hausken.