NRK Meny
Normal

Kjølig filmsamarbeid på Vestlandet

Filmsamarbeidet mellom Bergen og Stavanger kan ta slutt.

Tørt og kjølig

Filmen 'Tørt og kjølig' av Kristoffer Joner fikk støtte fra både Vestnorsk Filmsenter i Bergen og Filmkraft Rogaland.

Foto: promo

Det er uro i filmsamarbeidet på Vestlandet. Årsaken er at det har vokst fram to statlige filmsentre som konkurrerer om statlige midler til kortfilm og dokumentar.

Filmkraft Rogaland i Stavanger fikk doblet statsstøtten i fjor, mens Vestnorsk Filmsenter i Bergen, som skal dekke hele Vestlandet, står på stedet hvil.

Dette er uholdbart mener kulturbyråd Henning Warloe i Bergen.

- Det som har skapt et problem i år er at Filmkraft Rogaland også har fått filmsenter- midler og dermed filmsenter-status i et område hvor det er filmsenter fra før. Det blir vanskelig å ha to konkurrerende filmsentre i samme fylke.

Dobbeltbyråkrati

Bergen og Hordaland eier Vestnorsk Filmsenter, som siden midt på 90-tallet har fordelt statens støtte kortfilmer og dokumentarer i de tre vestlandsfylkene.

Men etter at filmsatsingen for alvor skjøt fart i Stavanger har byen fått sin egen offentlige satsing på film gjennom Filmkraft Rogaland.

Kristoffer Joners regidebut Tørt og kjølig fikk filmsenterstøtte både fra Vestnorsk i Bergen og Filmkraft Rogaland. Et dobbeltbyråkrati som ikke kan fortsette, mener Henning Warlo.

- Så lenge vi i Bergen og Hordaland betaler nesten hele regningen for å drifte Vestnorsk filmsenter, så kan vi ikke la Vestnorsk Filmsenter få forsette sin sterke prioritering av filmmiljøet i Stavanger og Rogaland.

Filmkraft Rogaland fikk i år for første gang 1 million kroner fra staten, øremerket til ikke-kommersiell filmsentersatsing på kortfilm og dokumentar.

- Vi tror at det har resultatert i at Vestnorsk filmsenter ikke har fått en økning. Vestnorsk filmsenter er det eneste av filmsentrene i Norge som ikke har fått økt sine midler, sier Warloe.

Et eller to sentre?

Nå vil Vestnorsk Filmsenter ha Stavanger og Rogaland inn på eiersiden. En arbeidsgruppe er satt ned med folk fra de to byene.

- Filmmiljøet i Bergen har drevet med film i en lengre periode enn vi har gjort. Men det er ingen tvil om at trykket i filmbransjen nå er i Stavangerregionen, sier lederen for kommunalstyret for kultur i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal fra Høyre:

- Det har aldri vært tanken fra Stavanger å ri to hester. Det er derfor vi svarer på den invitasjonen som nå kommer. Vi må ha en skikkelig dialog, og finne en modell som fungerer for hele regionen.

Det betyr at det kan bli et filmsenter eller det kan bli to. Hvis det blir to, vil ikke Stavanger kommune gå inn på eiersiden i Vestnorsk filmsenter. Dette skal kommunen nå se nærmere på.

Rogaland vil styre selv

Styrelederen i Filmkraft Rogaland, og fylkespolitiker for Arbeiderpartiet, Kristine Gramstad, går enda lenger i å antyde at Rogaland går videre på egen hånd.

- Det er jo ingen i Rogaland som eier noe i Vestnorsk Filmsenter. Vi eier i Filmkraft. Det vil være naturlig å utvikle det vi selv eier videre.

Bare fem prosent av de statlige filmpengene går til Bergen og Stavanger, ifølge Warloe, som mener løsningen er samarbeid.

- Jeg er helt sikker på at bransjen er tjent med at vi tenker større enheter. Vi ser jo at den statlige kulturen på filmfeltet går i retning av stadig større satsing og sentralisering.