Hopp til innhold

- Kristendom er ikke et problem

Partienes verdier er det viktigste når Karmøy-ordføreren velger politiske samarbeidspartnere.

Kjell Arvid Svendsen (KrF)

Kjell Arvid Svendsen (KrF).

Foto: Kristelig Folkeparti

Karmøy-ordfører Kjell Arvid Svendsen ender på Stortinget etter valget dersom KrF oppnår samme valgresultat i Rogaland som partiet gjorde for fire år siden.

Han er på andreplass etter Dagfinn Høybråten.

- Hvordan kan Rogaland best bidra til å få ned klimautslippene?

- Vi må øke produksjonen og forskning på ren fornybar energi. Få på plass CO2-rør med stor nok kapasitet til også å transportere utslippene fra et nytt K6 på Karmøy fabrikker. Ny teknologi gjør at vi kan få verdens første CO2-nøytrale aluminiumsverk, besparelser på millioner av tonn.

- Vi må selvsagt gjøre vårt til å redusere utslipp fra transportsektoren, blant annet gassdrevne offshorefartøyer, og redusere energiforbruket. Hydro har bygget verdens første bygg som er energinøytralt.

- Hvordan mener du det er best å finansiere samferdsel?

- I utgangspunktet er det en offentlig oppgave å bygge veier. KrF har forslag om endringer i finansiering av nye vegprosjekter. Skal en ha ekstraordinær finansiering, må det være et lokalt ønske slik at minst mulig går til administrasjon. Drivstoffavgift kan være en mulighet.

- Vil du bruke tvang for å få kommuner i Rogaland til å slå seg sammen?

- Jeg tror ikke vi har en optimal kommunestruktur, men vil ikke bruke tvang.

- Mener du helse-Rogaland fungerer optimalt i dag?

- Nei. Legge ned de regionale helseforetakene.

- Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

- Grunnsynet til partiet. Det kristne menneskesynet, menneskeverd, nestekjærlighet (de svake) og forvalteransvaret.

- Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- Vi må skape verdier før vi fordeler godene. Gi næringslivet rammebetingelser som gjør at vi fortsatt er verdensledende. Bruke kompetansen til å gjøre noe som betyr noe for de miljøutfordringene vi står overfor.

- Ta vare på den kristne kulturarven, og fordele godene til de som trenger det mest. Gi kommunene økonomisk handlingsrom til å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud.

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Vi må få en ny kurs når det gjelder våre grunnverdier. Kristendommen er en ressurs, ikke et problem.

- Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Jeg vil samarbeide med de partier som gjør at vi får gjennomslag for våre viktigste saker. Jeg er vant med å samarbeide med alle partier, men det er en sak å sitte i samme regjering.

- Hvilket parti vil du helst ikke samarbeide med?

- SV er nok det partiet som står lengst fra oss.