Kirken i Sandnes stenger døra for homofile

Sandnes kirkelige fellesråd vil fortsatt ikke ansette homofile. – Vedtaket er en skamplett på den åpne folkekirken, sier dialogprest i Stavanger, Odd Kristian Reme.

Sier nei til homofile

Den norske kirke er delt i synet på om homofile skal få gifte seg. Kirken er også uenige i om homofile skal få jobbe i kirken (illustrasjonsbilde).

Odd Kristian Reme

Odd Kristian Reme, dialogprest i Stavanger.

Foto: Andreas Molland / NRK

– Første gang jeg hadde en forbønnshandling for et lesbisk par, var i mai 1988, nesten 30 år siden, sier Odd Kristian Reme, dialogprest i Stavanger.

Kirken har brukt lang tid på å åpne dørene for de homofile. Dette gjelder imidlertid ikke bare vielse i det åpne kirkerom, men også ansettelse av homofile i kirkelige stillinger.

Et stort flertall av de ni menighetene i Sandnes har vedtatt å fortsatt utestenge homofile fra stillinger i kirken.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.

– Vedtaket er i utakt med tiden og en skamplett på den åpne folkekirken, sier dialogprest i Stavanger, Odd Kristian Reme.

– Neste år kommer Den norske kirke til å vedta innføring av en egen vigselsliturgi for samkjønna ektepar. Da blir det ekstremt reaksjonært og gammeldags å holde seg med denne typen diskriminerende regler som Sandnes gjør, sier han.

Kirken er delt

Ludvig Bjerkreim

Ludvig Bjerkreim, prost i Sandnes prosti.

Foto: Andreas Molland / NRK

Prost Ludvig Bjerkreim i Sandnes prosti påpeker at Den norske kirke er delt i synet på homofili.

– Den norske kirke har akseptert at vi har to syn i denne saken, sier han.

Kirkens øverste organ, Kirkemøtet, har nemlig blitt enig om å være uenige i homofilisaken.

Bjerkreim reagerer på Remes utspill, og minner også om at store deler av den kristne kirken i verden ikke ansetter homofile.

– Da vil det også være en skam for den katolske kirken og store deler av den anglikanske kirken verden over. Vi registrerer at disse heller ikke åpner for homofile, sånn sett er Norge i utakt med størstedelen av kristenheten, sier han.

– Vanskelig avgjørelse

Bjerkreim innrømmer imidlertid at det var vanskelig å bestemme at homofile fortsatt ikke får jobbe i kirken.

– Ja, det er vanskelig, for det går ut over mennesker. Noen føler seg tråkket på og ikke respektert, sier han.

Neste år er det valg til nytt kirkemøte. Det åpner for en forandring.

– Det er overtid for å få en likestilling som gjør at homofile kan behandles på samme måte som deg og meg. Jeg håper vi har den første samkjønna vigsel i et norsk kirkerom i løpet av 2018, sier Reme.