Treverket på kirka er i ferd med å råtne

Både tak og vegger på Egersund kirke er i så dårlig forfatning at det må settes i gang strakstiltak for at deler av bygningen ikke skal råtne fra utsiden.

Løse eldgamle taksteiner henger faretruende over inngangspartiet på den gamle trekirken fra 1785.

– Taksteinene er løse, og det er absolutt ikke bra dersom disse faller ned, sier kirkeverge i Egersund, Jørgen Tore Omdal.

Kirkeverge Jørgen Tore Omdal

Jørgen Tore Omdal er kirkeverge i Egersund.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Taket på den ærverdige kirka er i oppløsning. Nå er det bevilget 1,2 millioner kroner til nytt tak. Men ingen vet hva som skjuler seg av dårlige materialer under dagens tak, og Omdal er redd at det fort kan bli snakk om flere millioner kroner som må til.

– Vi har ikke penger til dette. I tillegg har vi fått svært ulike anbud, og jeg tenker at vi må legge oss midt imellom, sier han.

Foreslår impregnert materiale

Takstmann Leif Aase

– Skadene på Egersund kirke er betydelige, sier takstmann Leif Aase.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Det er ikke bare taket som er i dårlig stand på kirka. Veggene på vest- og nordsiden råtner på grunn av mangel på penger til fortløpende vedlikehold.

– Slitasjen er betydelig. Her er det råteskader, sier Leif Aase, som er autorisert takstmann og kjenner kirkebygget etter 50 år i bransjen.

Hvordan vurderer du veggene?

– De er veldig slitt. Her burde det blitt impregnert og malt, for da står det for ettertiden, sier han.

Den hvitmalte kirka er grønn av mose

I fjor var det bare nok penger til å male halve kirka. Derfor framstår nå veggene som grønne og fulle av mose. Folk på gata i Egersund sentrum liker ikke at kirka blir stående og forfalle.

– Jeg syns det er «for gale». Det bør være penger til å fikse på kirka.

– Slik den står nå, så ser vi at den ikke er ivaretatt.

– Jeg syns ikke det ser bra ut. Dette må det fikses opp i.

Flere av vinduene er også preget av tidens tann. Kirkevergen mener reparasjonen vil koste nærmere hundre tusen kroner per vindu.

– Det er håndarbeid, så det koster. Alle vinduene trenger ikke fikses, men noen er vi nødt til å ta, sier Omdal.