Hopp til innhold

Vil gi mer rom for verdiskapning

Ketil-Solvik-Olsen valgte Frp på grunn av helse, samferdsel og justis, men velger næringsutvikling som hjertesak.

Ketil Solvik-Olsen (Frp)

Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Foto: Privat

Ketil Solvik-Olsen var knapt 15 år gammel da han meldte seg inn i Frp. 37 år gammel har han fått med seg én periode på Stortinget.

Før årets valg er han partiets listetopp i Rogaland, og er sikret nye fire år.

- Hvordan kan Rogaland best bidra til å få ned klimautslippene?

- Stimulans av Rogalands næringsklynger til å utvikle nye teknologiløsninger er Rogalands beste bidrag for å redusere globale CO2-utslipp. Utbedring av infrastruktur og kollektivtilbudet for å fjerne køer vil gi effekt lokalt.

- Det er viktig å understreke at rammebetingelser vedrørende CO2 utslipp må være nasjonale, og tiltak må gjennomføres der de gir størst langsiktig og global nytte. Vi må unngå kostbare, symbolske tiltak som ene og alene fokuserer på å bedre Rogalands CO2-regnskap.

- Hvordan mener du det er best å finansiere samferdsel?

- Statlig finansiering. Billistene betaler allerede inn tre-fire ganger mer i avgifter enn det som brukes på veier.

- Vil du bruke tvang for å få kommuner i Rogaland til å slå seg sammen?

- Nei. Norge bør ha færre kommuner, og det bør gis økonomisk stimulans som gjør det attraktivt for kommuner å slå seg sammen.

- Mener du helse-Rogaland fungerer optimalt i dag?

- Nei, helsekøene har økt under den rødgrønne regjeringen. Sykehusene bør få mer frihet til å styre seg selv, og finansieringen av sykehusene bør i større grad premiere økt aktivitet fremfor å gi en fast bevilgning ved begynnelsen av året.

- Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

- Jeg har vært med i Frp i 22 år. Justis-, helse- og samferdselspolitikk var avgjørende for mitt partivalg.

- Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- Gi bedre rom for å skape verdier i Norge. Norge må videreutvikles som kunnskaps-, energi- og næringslivsnasjon. Rogalands plass i denne utviklingen må sikres bedre. I dag behandles petroleumsnæringen som om den skal avvikles, det mangler gode rammebetingelser for fornybar energi, forskningssatsingen preges av hvileskjær, og industrien møter stadig særnorske restriksjoner som forverrer den internasjonale konkurransevnen.

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Finne partner med evne og vilje til å samarbeide, samt at man har et noenlunde likt virkelighetsbilde.

- Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Høyre.

- Hvilket parti vil du helst ikke samarbeide med?

- SV.