Hopp til innhold

Kenguru har vært på rømmen i over to måneder

Kenguruen som rømte fra dyreparken på Karmøy har fortsatt ikke kommet til rette. Nå krever Mattilsynet handling.

Kenguru på Karmøy

Her er kenguruen som er på rømmen på Karmøy i mai. Bildet er tatt nylig i Storesund barnehage.

Foto: Merete Hagenberg/Storesund barnehage

– Det er ingen grunn til å tro at vi kommer til å la dette ligge. Parken må ordne opp i dette, sier avdelingssjef i Mattilsynet, May Wenche Vestbø, til NRK.

En kenguru rømte fra dyreparken Haugaland Zoo 11. mai.

Mattilsynet har vært i kontinuerlig kontakt med dyreparken siden, og 18. juni ble det gjennomført tilsyn i parken for å sjekke hvordan man håndterte rømninger.

I rapporten etter tilsynet står det at dyreparken ikke hadde rutiner for hvordan de skulle håndtere rømninger. Det ble senere meldt inn slike rutiner til Mattilsynet, både generelle og spesifikke for kenguruer, men Mattilsynet mener disse rutinene inneholdt lite konkret informasjon om tidsperspektiv og alternative planer hvis fôring, lokking og innfanging med garn, ikke fungerte.

«Vi har fått jevnlige tilbakemeldinger om at dere har forskjellige planer for å få kenguruen tilbake i parken, men etter nye forespørsler om status har det gang på gang vist seg at dere på nytt har valgt å gå for en passiv tilnærming med fôring av kenguruen utenfor parken» står det i rapporten.

Savnet kenguru på Karmøy

Det er den lille kenguruen på bildet som er på rømmen.

Foto: Haugaland Zoo

Bruker barnehage som toalett

At et såpass eksotisk dyr er på frifot på Haugalandet har ikke gått upåaktet hen. Daglig leder i Storesund barnehage, Svein Harald Pedersen, sier til NRK at kenguruen har fått en del oppmerksomhet.

– I starten var det bare spennende. Så har den begynt å hoppe over gjerde og begynt å bruke barnehagens uteområde som avtrede. Den legger igjen store mengder hvert eneste døgn. Vi har måttet ha runder hver dag for å spa opp møkk.

Ifølge Pedersen er verken voksne eller barn redde for dyret som opprinnelig hører hjemme i Australia.

– Det var en hel forsamling med skuelystne søndag. Lokalmiljøet er det nok kjekt, men for oss i barnehagen er det ikke så kjekt lenger.

Pedersen sier videre at han har vært i kontakt med Haugaland Zoo kenguruen.

– Jeg var i kontakt med dem for en uke siden da problemet for alvor oppstod. De sa de skulle komme, men vi har ikke sett noen. Eieren kom imidlertid i dag. Det spørs om det er ikke er på grunn de siste dagenes medieoppslag. De skal komme med et «jaktlag» i morgen. Jeg lurer på hvorfor de ikke har gjort det før.

Pedersen er også i kontakt med Mattilsynet som ser alvorlig på saken.

– Burde være unødvendig

I Mattilsynets rapport kommer det frem at driverne av dyreparken har forsøkt å lokke kenguruen med fôring for å fange den. Det har imidlertid vært usikkert om det er kenguruen eller andre dyr som spiser fôret. Det står også i rapporten at kenguruen ikke ble observert daglig og det ikke ble ført logg for når den ble observert.

Kenguruen skal nesten ha blitt fanget i slutten av mai av eieren av dyreparken, Kai Bernt Velde, men den kom seg unna.

Mattilsynet mener at rømningssikring er en vesentlig del av grunnlaget for at man skal kunne drive dyrepark. Det kan gå utover dyrevelferden at en kenguru kommer seg bort fra sine vante omgivelser og blir ubeskyttet mot blant annet rovdyr og trafikk.

«Dette er dårlig dyrevelferd, og vil kunne føre til at dyret kan bli gående over tid med skader og smerter. Det er derfor Dyreparken Haugaland Zoo sitt ansvar å sikre at kenguruen kommer tilbake i parken i løpet av kort tid etter rømningen» står det i rapporten.

Her hopper kenguruen inn i skogen. Foto: Astrid Birgitte Wegner Osnes.

Nå vurderer Mattilsynet å fatte vedtak om innfanging av kenguruen.

De mener imidlertid at det burde vært unødvendig at Mattilsynet skulle være pådriver for at parken gjennomfører de tiltakene de selv har foreslått. Hvis dette snart ikke blir gjort kan det få konsekvenser for parken. Tålmodigheten begynner å ta slutt hos Mattilsynet.

– Det er ingen tvil om at vi har virkemidler vi kan bruke, sier avdelingssjef Vestbø.

Mattilsynet vil nå også ha mer konkrete planer for hvordan man skal reagere umiddelbart ved rømning. De vil ha en slik plan for hver enkelt dyreart.

NRK har vært i kontakt med parkeier Kai Bernt Velde, men han sier at han ikke er interessert i å bidra i denne saken. I mai uttalte han at han syntes oppmerksomheten rundt den rømte kenguruen var litt «hysterisk».

Bernt Kai Velde - smiler

Eier av Haugaland Zoo, Bernt Kai Velde.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– Det er ikke en løve eller en tiger, men en kenguru og de er som forvokste kaniner med lange haler. Den spiser gress og blader, og er ikke farlig for noen, sa han til NRK da.