Populær politiker kastet ut av bompengepartiet

Alexandra Eva Lind fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) i Sandnes fikk flest personstemmer i valget, men er nå ekskludert fra partiet.

Alexandra Lind

Alexandra Lind har fått et brev med beskjed om at hun er ekskludert fra partiet.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Lind har fått et brev med beskjed om at hun er ekskludert fra partiet.

– I brevet står det at jeg ikke har tillit fra styret i FNB Sandnes. Det står videre at jeg skal ha bidratt til å skade partiet eller partimedlemmers omdømme, og at jeg skal ha hatt en ukollegial opptreden, sier Lind til Sandnesposten søndag.

FNBs partileder Frode Myrhol reagerer sterkt, og sier til NRK:

– For meg virker dette totalt grunnløst. Her er noen ute etter å sikre seg posisjoner, men det kan på sikt føre til det stikk motsatte, sier han.

Frode Myrhol

FNBs partileder Frode Myrhol reagerer sterkt på eksklusjonen av Alexandra Lind.

Foto: Jan Kåre Ness / Jan Kåre Ness

Myrhol synes det er udemokratisk at den kandidaten med flest personstemmer i Sandnes, nå skal ekskluderes fra partiet. Også sentralstyremedlem i FNB Morten Malmin er sjokkert:

– Dette er helt feil. Vi har bedt om informasjon, men har så langt ikke fått noe, sier han til NRK. Malmin møtte opp på døren på FNB sitt konstituerende møte i Sandnes i kveld, men ble nektet adgang.

– Det blir ikke akseptert, og vil føre til kraftige reaksjoner, sier Malmin.

– Dette er en personalsak. Utover det har vi ingen kommentar, skriver styreleder John Hov i Sandnes FNB i en SMS til NTB.

FNB fikk 9,1 prosent av stemmene i Sandnes i valget for en uke siden.

Lind er valgt inn i bystyret i Sandnes og på fylkestinget som FNB medlem.

Søndag kveld holder FNB et konstituerende møte i Sandnes.

Bompengemotstanderne er imidlertid ikke ukjent med interne konflikter. På selve valgdagen møttes de stridende partene i FNB i retten for å få avklart retten til bruk av partinavnet.