NRK Meny
Normal

Kastes ut på grunn av fars rulleblad

Søstrene Nawjin og Hawjin Alinejad går en usikker fremtid i møte. Etter å ha bodd hele sitt liv i Norge, må de nå reise tilbake til Iran fordi faren har en domfellelse på seg.

Søstrene Alinejad

Søstrene Nawjin og Hawjin Alinejad er født og oppvokst i Norge, men må nå flytte til Iran.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– Vi spurte hva som hadde skjedd, og da de fortalte det begynte Nawjin å grine, og jeg ble veldig lei meg, sier Hawjin Alinejad.

For de to søstrene på åtte og ti år, har Haugesund vært deres hjem hele livet. Men nå har Utlendingsnemnda (UNE) gjort endelig vedtak om at familien skal sendes tilbake til foreldrenes hjemland Iran.

For Hawjin er det vanskelig å se for seg et liv i Iran.

– Jeg vet ikke hva de gjør der, og hvordan de har reglene, sier hun.

– Strider med Barnekonvensjonen

UNE mener at hensynet til barna ikke veier like tungt som en rekke andre punkter de mener er viktige.

  • Det er lagt vekt på en domfellelse på barnas far fra 2009.
  • Da familien i 2006 ble forsøkt uttransportert til Iran, satte far seg til motverge.
  • Det ble ikke fremlagt dokumentasjon for identitet før i januar 2015.

Familiens advokat Jan M. Birkeland mener på sin side at vedtaket er i strid med Barnekonvensjonens tredje artikkel, som blant annet sier at «Ved alle handlinger som berører barn, [...] skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.»

– Det er ikke politiske signaler som tilsier at innvandringsregulerende hensyn skal vektlegges så tungt som UNE har gjort, sier Birkeland.

Tar ut søksmål

Geir Toskedal i gangen på Stortinget

– Barnas beste skal telle sterkt, sier KrFs Geir Toskedal.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Stortingspolitiker for KrF, Geir Toskedal, har lenge jobbet for en bedre rettspraksis for asylbarn, men for Nawjin og Hawjin vil ikke avtalen mellom regjeringen, Venstre og Kristelig Folkeparti hjelpe.

– På et generelt grunnlag kan jeg si at selv om saken skal veies opp mot innvandringsregulerende hensyns, så skal barna beste telle sterkt, sier han.

Familien Alinejad skal ta ut søksmål mot vedtaket. I mellomtiden har søstrene en klar oppfordring til myndighetene:

– De bør tenke seg om to ganger før de gir et ordentlig svar, sier Hawjin.

– Nei, tusen ganger, mener søsteren Nawjin.